fbpx Wat is een postgraduaat? | EHSAL Management School

Wat is een postgraduaat?

De term postgraduaat komt van het Engelse ‘postgraduate’ en betekent letterlijk ‘na-het-afstuderen’. Het gaat dus om een vervolgopleiding voor studenten die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. In het kader van de verdere professionele vorming streven postgraduaten naar een verdieping of een verbreding van de competenties verworven in de vooropleiding. Wie slaagt in de evaluatie op het einde van het academiejaar ontvangt zoals decretaal voorzien een getuigschrift van postgraduaat. Dit getuigschrift kan enkel uitgereikt worden door de hogescholen en universiteiten voor een opleidingstraject met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten. Een opleiding dus met het nodige “sérieux”.

pgdmc