fbpx Vermogensbeheer en beleggingsadvies | EHSAL Management School

Vermogensbeheer en beleggingsadvies

Doel en verantwoording

Inflatie, ingrepen vanwege centrale bankiers en de economische gevolgen van conflicten zorgen voor veel onzekerheid en volatiliteit op de financiële markten.
Door de moeilijke marktomstandigheden en het toenemend aanbod van nieuwe producten is het opvolgen van portefeuilles een hachelijke en tijdrovende bezigheid geworden. Beleggers, zowel institutionelen als particulieren, stellen tegelijk hoge eisen qua rendement en risicobeheersing. Zonder een gedegen kennis inzake beleggingsleer en vermogensbeheer redt men het niet.

Met het programma Vermogensbeheer en beleggingsadvies willen we tegemoetkomen aan deze behoefte.  Om zowel een grondige basisvorming als een gespecialiseerde opleiding mogelijk te maken, werd het programma gesplitst in 2 modules.  Deze modules lopen over 18 avonden.  Telkens is het de bedoeling concrete kennis en inzichten ter beschikking te stellen die meteen bruikbaar zal zijn voor de dagdagelijkse praktijk. 

Het programma Vermogensbeheer en beleggingsadvies maakt deel uit van het postgraduaat Finance en is erkend door ITAA en de FSMA in het kader van de permanente vorming.

Doelgroep

Het programma “Vermogensbeheer en beleggingsadvies” richt zich tot al wie geïnteresseerd is in het evalueren en het waarderen van roerende beleggingen en daarover een grondige kennis wil opbouwen of verder uitbreiden.  

In eerste instantie tot diegenen die professioneel betrokken zijn bij vermogensbeheer en beleggingsadvies. Daarbij wordt gedacht aan de talrijke specialisten in financiële instellingen, zowel zij die achter de schermen werken, als zij die het cliënteel te woord staan.  Uiteraard geldt dit ook voor financiële analisten, het raadgevend personeel in beursvennootschappen en zakenkantoren.  Er wordt in het programma immers heel wat aandacht besteed aan asset allocatie en risk management.

Ook gemotiveerde privé-beleggers die de nood hebben aan een opleiding die hen in staat stelt een portefeuille op te bouwen die afgestemd is op hun behoeften, kunnen deze opleiding volgen.