fbpx Toelatingsvoorwaarden | EHSAL Management School

Toelatingsvoorwaarden

Deze programma's richten zich tot pas afgestudeerde graduaten, professionele en academische bachelors en masters die hun basisdiploma hoger onderwijs willen aanvullen met een zeer praktijkgerichte specialisatieopleiding. Bij de aanvraag tot inschrijving wordt naar je motivering gevraagd. Hierin verklaar je waarom je je wenst in te schrijven in een bepaald postgraduaat. Kandidaat-deelnemers kunnen gecontacteerd worden voor een intake-gesprek.

Ook als je nog jouw masterproef of enkele vakken uit jouw voorgaande opleiding moet afleggen kan je toegelaten worden tot een postgraduaat. Het postgraduaatgetuigschrift van EMS  kunnen we echter pas uitreiking als je uiteindelijk minstens een bachelordiploma hebt verworven.

Taalvoorwaarden

Voor studenten met een Nederlandstalig diploma uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of een Nederlandstalig diploma uitgereikt in Nederland, gelden geen bijzondere taalvoorwaarden.

Een kandidaat-student met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap wordt tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als hij aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoet:

a) bewijzen dat hij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs of een geheel van ten minste 54 studiepunten in het hoger onderwijs met succes in het Nederlands heeft afgelegd;

b) geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat volgens de Nederlandse Taalunie een voldoende niveau biedt voor toelating tot het hoger onderwijs. Voor sommige opleidingen kan de instelling een hoger niveau eisen;

c) geslaagd zijn voor de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor anderstaligen georganiseerd door een erkend taalinstituut;

De Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) is een taalvaardigheidstoets die door vier Vlaamse Universiteiten samen werd ontwikkeld (Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, KULeuven).

d) een certificaat voorleggen waaruit blijkt dat de kandidaat-student ten minste over het niveau B2 van het Europees referentiekader voor de talen beschikt.

Procedure
Voor punten b) en d) worden volgende certificaten aanvaard:

- Educatief Startbekwaam van het CNaVT (Centrum Nederlands als Vreemde Taal)
- Richtgraad 3 (niveau 3.1 én 3.2) van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs

Alle taalbewijzen vermeld onder b) t.e.m. d) zijn vijf jaar geldig.