fbpx Strategic & Organisational Intelligence | EHSAL Management School

Strategic & Organisational Intelligence

Strategic Intelligence kan gezien worden als een hulpmiddel bij het formuleren en communiceren van de strategie. Hoe meer een organisatie in staat is om haar strategie te expliciteren, hoe makkelijker het zal zijn om deze strategie vervolgens in de praktijk om te zetten. Organisaties die vlot om kunnen gaan met deze strategie hebben een competitief voordeel. Fact-Based Decision Making kan ondernemingen die een grote mate van strategische intelligentie hebben, hefbomen aanreiken voor de verdere uitwerking, uitbouw en concrete realisatie van deze strategie. Dit deel illustreert het belang van alle processen die gebruikt worden om de strategie te formuleren en te realiseren.

Technologie en methodiek is goede start, maar alles nog in de praktijk toe kunnen passen is iets anders. In Organizational Intelligence gaan we na hoe organisaties daadwerkelijk Fact-Based Decision Making in hun organisatie uitrollen. In dit deel komt de Organisatorische Intelligentie die daarvoor nodig is aan bod. We  bespreken een aantal observaties: Waarom is de uitrol zo moeilijk? Hoe kunnen we vaststellen op welke vlakken we de beste vooruitgang kunnen boeken aan de hand van de bestuurlijke maturiteit van de organisatie? Hoe kunnen we die groei in maturiteit bewerkstelligen? Tot slot besteden we aandacht aan die speciale organisatievorm die per fase van maturiteit optimaal is.

Het richt zich tot managers en business consultants die samen met de informaticaspecialisten instaan voor het (mee)organiseren, beheren, beheersen, vernieuwen, uitvoeren en bewaken van beleidsinformatiesystemen zoals Financial en Business Controllers, Management Accountants, Marktonderzoekers en Beleidsmedewerkers en maakt deel uit van het executive programma Corporate Performance Management.

Programma

Het programma omvat 4 sessies (deels on campus deels online) van 3,5 uur. De sessies vinden plaats op maandag- of dinsdagavond van 18u tot 21u30 in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel en starten op 24 oktober 2022.

  • Strategic frameworks
  • KPI's, balanced scorecard en strategiekaart
  • Change management
  • Strategisch portfolio management