fbpx Special topics inzake corporate finance | EHSAL Management School

Special topics inzake corporate finance

Als ‘Special topics’ (3 studiepunten) worden de randvoorwaarden behandeld die nauw verweven zijn met de pijlers inzake Corporate finance (investeren, financieren en waarderen). Een effectief treasury- en riskmanagement, waardecreërende fusies en overnames en fiscale aspecten hebben immers - direct of indirect - een invloed op de waarde van de onderneming. Afhankelijk van uw professionele situatie, kiest u dat traject dat het nauwst aansluit bij uw leernoden: we benaderen deze topics immers zowel vanuit het standpunt van grote (GO) als kleine- en middelgrote ondernemingen (KMO). De opleiding maakt deel uit van het executive programma Corporate finance.

Programma

  • Treasury- en riskmanagement: treasurymanagement
  • Treasury- en riskmanagement: riskmanagement (GO) of debiteuren- en crediteurenbeheer (KMO)
  • Fusies en overnames: bedrijfseconomische aspecten
  • Fusies en overnames: juridische aspecten
  • Fusies en overnames: financiële communicatie en investor relations (GO) of familiebedrijven (KMO)
  • Fiscale en juridische aspecten inzake Corporate finance I
  • Fiscale en juridische aspecten inzake Corporate finance II