fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Sessie 1: Duurzaamheid en duurzaamheidsrapportering
-    Waarom inzetten op duurzaamheid?
-    Stakeholders(druk)
-    Verplichte duurzaamheidsrapportering: voor wie?
-    Toepasselijke wetgeving
-    Toepasselijke standaarden

Sessie 2: Het implementeren van duurzaamheid in uw organisatie I
-    Vanuit een eerste ambitie, over touchpoints en scan, naar het bepalen van ambities en prioriteiten, tot het vastleggen van KPI’s en data, het rapporteren en de stakeholdercommunicatie en uiteindelijk een “deep dive”. Een concreet stappenplan, geïllustreerd door middel van een case

Sessie 3 en 4: Het implementeren van duurzaamheid in uw organisatie II en III
-    Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid
-    Het maturiteitsmodel: reactieve, strategische en systemische duurzaamheid
-    Het bepalen van “waarde” op economisch, ecologische en maatschappelijk vlak
-    Het Triple layered business model canvas als tool voor jouw organisatie
-    Introductie tot strategische en systemische duurzaamheid
-    Het bepalen van “externaliteiten”

Sessie 5: Doordachte duurzaamheid
Wat kenmerkt organisaties die een drastische duurzaamheidstransitie aanvatten? 
Aan de hand van inspirerende cases bestuderen we tot slot enkele organisaties die het roer drastisch hebben omgegooid. Zij hebben hun reflecties over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de grote uitdagingen waar onze samenleving mee geconfronteerd wordt, omgezet in een totaal ander of nieuw product of dienst. We behandelen daarbij volgende vragen:
-    Over welke uitdagingen hebben zij het vooral?
-    Wat is typerend voor deze organisaties?
-    Welke waarde willen zij creëren?
-    Welke producten of diensten brengen zij op de markt?
-    Hoe heeft die transitie plaats gevonden?
-    Welke rol spelen de CEO en de medewerkers daarin?

Centraal daarin staat hoe deze cases u kunnen aanzetten om een doordachte duurzaamheid door te voeren in uw eigen onderneming.