fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Na de update van een aantal accountingbegrippen, gaat de aandacht naar International Accounting en de verschillen met Belgian GAAP. Voorts worden consolidatiemethoden en –technieken uitgebreid behandeld. 

Tijdens de sessies consolidatie wordt een samenvatting gegeven van de technische noodzakelijkheden en mogelijkheden om tot groepsrekeningen te komen.  Eveneens situeren we de Belgische wetgeving inzake groepsrekeningen in het IFRS - kader.  De technieken van consolidatie illustreren we kort aan de hand van praktijkvoorbeelden (participatiepercentage, intragroep verrichtingen, goodwill, minderheidsbelangen, filialen met negatief eigen vermogen, dividenden, eenvormige boekhoudprincipes, verkoop van deelnemingen, verschillen in afsluitdata, wisselkoersproblematiek).

Onderzoek heeft uitgewezen dat na enige jaren praktijkervaring de kennis van het boekhoudrecht vervaagt en een hernieuwde confrontatie met de grondslagen van het boekhouden een leerrijke en nuttige ervaring is.  Aan de deelnemers wordt dan ook een inzicht gegeven in de onderliggende grondslagen van het boekhouden. Technische kennis van de waarderingsregels, met uitdieping van het begrip “getrouw beeld” wordt grondig opgefrist. Bovendien wordt in het eerste deel ook aandacht geschonken aan recente adviezen vanwege de Commissie voor Boekhoudkundige Normen en de linken met het vennootschaps- en fiscaal recht.

Door de globalisering van de wereldeconomie en vooral de internationalisering van de kapitaalmarkten winnen ook internationale boekhoudnormen aan belang. Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn vanaf 2005 verplicht  om hun geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen op te stellen.  Het spreekt voor zich dat ook de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekeningen van niet-beursgenoteerde ondernemingen door deze nieuwe verplichting zullen beïnvloed worden: niet alleen zijn de lidstaten vrij om het gebruik van IFRS voor andere sectoren aan te moedigen/ te verplichten, ook zullen moederondernemingen hun dochters aanmoedigen om deze normen vrijwillig te volgen.

Masterclass Belgian GAAP 

  • Overzicht van de boekhoudnormen (5 sessies) 
  • Creative accounting

Masterclass IAF/IFRS 

  • IAS/IFRS (5 sessies)
  • Business Combinations
  • Case Belgian GAAP versus IFRS   

Masterclass Consolidatie

  • Consolidatie onder Belgian GAAP (2 sessies)
  • Consolidatie onder IAS/IFRS