fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Het programma omvat 7 sessies van 3,5 uur. De sessies vinden plaats op donderdagavond van 18u tot 21u30 in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel en starten op 13 januari 2022.

Volgende onderwerpen staan op het programma:

sessie 1:
enkele algemene inleidende beschouwingen:
de verschillende statuten in het Belgisch sociaal recht
de algemene geldigheidsvoorwaarden van overeenkomsten
de hiërarchie van rechtsbronnen in het sociaal recht
loon en loonkost (employer cost)

sessie 2:
soorten arbeidsovereenkomsten
concurrentiebeding - scholingsbeding
aansprakelijkheid van de werkgever en de werknemer
het arbeidsreglement
schorsing van de arbeidsovereenkomst - deel 1:ziekte

sessie 3:
schorsing van de arbeidsovereenkomst - deel 2: vakantie, staking, ouderschapsverlof, tijdkrediet

sessie 4:
beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een opzegtermijn
de opzegvergoeding
ontslag om dringende reden

sessie 5:
outplacement
ontslag van werknemersvertegenwoordigers
collectief arbeidsrecht: organisatie van sociaal overleg in België

sessie 6:
overzicht van de structuur en financiering van de Belgische sociale zekerheid
de gezingsbijslagen
werkloosheid
het rustpensioen

sessie 7:
het overlevingspensioen
ziekte- en moederschapsuitkeringen
arbeidsongevallen
regelingen specifiek voor zelfstandigen na bevalling of ernstige ziekte.