fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

Het programma bestaat uit drie modules: Ik, Team en Organisatie. Er zijn in totaal 14 sessies die telkens op dinsdagavond plaatsvinden van 18u tot 21u30, in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2 te Brussel. De opleiding start op dinsdag 14 november 2023.

Doorheen de drie modules wordt ingegaan op de persoonlijke, team- en organisatorische aspecten van duurzaam leidinggeven.

Module: Ik (3 sessies)

De module "Ik" biedt u inzicht in eigen sterke eigenschappen en mogelijke groeidomeinen.
Daarna wordt gestreefd naar efficiënter en effectiever functioneren door een verbetering van uw persoonlijke communicatie.

 • Een praktische theorie over leiderschap, management en gedrag  
 • Zelfinzicht als eerste stap (Hogan Personality Inventory Test)
 • Succesvol en inspirerend presenteren 

Module: Team (4 sessies)

In dit luik leggen we de nadruk op samenwerken.  Doelstellingen worden samen met anderen gerealiseerd, men werkt niet op een eiland.  Het doel is dan ook de individuele inbreng in het teamwork te optimaliseren en anderen te stimuleren dat ook te doen.  Met sessies omtrent communiceren met impact en efficient vergaderen.

 • Leidinggeven aan een team 
 • Communiceren met impact
 • Feedback als hefboom voor leren en presteren 
 • Efficiënt en effectief vergaderen 

Module: Organisatie (7 sessies)

Uiteindelijk willen we als leidinggevende ook impact uitoefenen op de organisatie. In deze module komen daarom change management, coachen doorheen veranderingen (2 sessies) en onderhandelen (3 sessies) aan bod.

 • Change management 
 • Coachen doorheen veranderingen (2 sessies) 
 • Onderhandelen: basisvaardigheden (3 sessies) 
 • Geïntegreerde slotcase 'Tango'

Het maximum aantal deelnemers is 15.

Deelnemers die dit wensen kunnen inschrijven voor de examensessie Public speaking. Na succesvolle deelname ontvangt u een getuigschrift.