fbpx Programma | EHSAL Management School

Programma

De sessies (deels on campus deels online) vinden plaats op dinsdagavond van 18u tot 21u30 in Odisee, campus Stormstraat, Stormstraat 2, 1000 Brussel. In academiejaar 2021-2022 start de opleiding op dinsdag 5 oktober 2021.

Kick-off (3,5 uur):

 • Welkom - Praktische info
 • Opbouw en verloop programma
 • Voorstelling deelnemers
 • HR in grote lijnen. Over denken en doen in wetenschap en praktijk

Inleidende sessies (7 uur):  

 • Voorstelling van een HRM-denkkader 
 • HRM en de maatschappelijke omgeving 

Module 1: Instroom en uitstroom (14 uur)

De investering in ‘human capital’ neemt de facto een aanvang bij het werven en selecteren van geschikte werknemers.  Hier blijft het oude motto van ‘the right (wo)man on the right place’ gelden, zij het dat het werven en selecte­ren van personeel in het moderne HRM-beleid complexer en intensiever verloopt.

In de module komen o.a. aan bod:

 • Personeelswerving
 • De Assessment Center Methode
 • Het selectie-interview
 • Uitstroom en restructuring

Module 2: Doorstroom (24,5 uur)

Wezenlijk voor een relevant HRM-beleid is ook de implementatie van een operationele visie op een aantal centrale managementfacetten en -vaardigheden.  Het gaat hier om de erg belangrijke maar tegelijk vrij meerduidige fenomenen als motivatie, communicatie, bedrijfscultuur, e.d.  Verder betreft het vaardigheden als het leiding geven en het beoordelen van prestaties, alsook com­plexe managementtaken als het verzorgen van een behoorlijk remuneratiebeleid en het coachen van teams.

In de module komen o.a. aan bod:

 • Welzijn op het werk - cijfers en inzichten rond hedendaagse HR topics (absenteïsme, stress, burn-out, mobiliteit, werk-privé balans, workalholisme)
 • Engagement - een nieuwe kijk op motiveren, motiveren zonder controleren
 • Performance Management
 • Analyseren en inventariseren van opleidingsbehoeften
 • Leidinggeven
 • Opzetten en evalueren van leertrajecten  
 • Loopbaanmanagement en coaching 

Workshop: Transformerend functioneren (3,5 uur)

Module 3: Organisatiecultuur en -structuur (14 uur)

Zijn werknemers eenmaal aangeworven, dan is het niet zonder belang ze snel en adequaat in de organisatiestructuur en –cultuur te integre­ren.  Daarbij zijn opleiding en vorming vaak onontbeerlijk. Ontwikkelingsactiviteiten zijn ook noodzakelijk om personeelsleden doorgroeikansen te waarborgen.

In de module komen o.a. aan bod:

 • Organisatiecultuur
 • Strategisch Beloningsbeleid
 • People Analytics
 • Change Management

Causerie: Switch-3D, Organisaties op zoek naar een nieuw evenwicht (3,5 uur)

Module 4: Management van de sociale relaties (7 uur)

Personeelsaangelegenheden situeren zich in Vlaanderen in de z.g. sociale context van werkgever en werknemer.  Het HRM moet dus ook tegen die achtergrond worden bekeken. 

 • Management van de sociale relaties (1)
 • Management van de sociale relaties (2)

√ Workshop: Conflicthantering (3 uur)

Slotsessie: HRM – Toekomstige ontwikkelingen (3,5 uur)

Complementaire module (niet verplicht): Sociaal Recht in essentie (24,5 uur)

Deze module is bijzonder geschikt voor wie in zeer korte tijd een inzicht in het sociaal recht wil verwerven of voor wie zijn kennis wil opfrissen.  Deze basiskennis is onontbeerlijk voor iedere HR-medewerker.

Tijdens deze module komen volgende items aan bod:
aangaan van arbeidsovereenkomsten, soorten arbeidsovereenkomsten, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, proefbeding, aansprakelijkheid van de werknemer, arbeidsreglement, loon;
schorsing van de arbeidsovereenkomst, beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
ontslagvergoedingen, bijzondere vraagstukken, sociaal statuut van de zelfstandige versus de werknemer.

Meer programma-inhoudelijk info zoals: kerndoelen, leerinhoud, onderwijsmethoden, evaluatiemodaliteiten, e.d., is terug te vinden in de ECTS-fiche Postgraduaat Humanresourcesmanagement.