fbpx Privacy- en cookieverklaring | EHSAL Management School

Privacy- en cookieverklaring

PRIVACYVERKLARING

Deze ‘Privacyverklaring’ regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Odisee vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Warmoesberg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0408.429.584 (Hierna: ‘Odisee’). Odisee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via haar website verkregen worden.

EHSAL Management School (EMS) maakt deel uit van Odisee.

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt of wanneer je gebruikt maakt van de diensten die EMS via haar website aanbiedt, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, met wie wij ze delen, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen. 

In deze Privacyverklaring willen wij jou bovendien ook informeren over ons cookiebeleid. 

Wanneer in deze verklaring gerefereerd wordt naar ‘onze’ of ‘deze’ ‘website’, wordt de specifieke website bedoeld die start met https://www.emsbrussel.be.


Welke persoonsgegevens verwerken we? 

EMS verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je via onze website inschrijft voor een opleiding, een formulier invult waarbij je je inschrijft voor een infodag of bezoek aan een beursstand of wanneer je een brochure aanvraagt of je je inschrijft voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Meer bepaald kan je via deze formulieren de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken: je naam, voornaam, geslacht, rijksregisternummer, e-mailadres, adres, telefoonnummer, de opleiding waarvoor je interesse betoont, het moment van inschrijving.

Sommige gegevens worden ook automatisch verzameld wanneer je onze website bezoekt, doordat wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker). 

Meer bepaald kunnen daarbij volgende persoonsgegevens worden verwerkt: je IP-adres, je browsertype, de door jou ingestelde taal, wanneer en hoe lang je onze website bezoekt,…
Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies, kan je vinden in onze Cookieverklaring.


Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij voor de volgende doeleinden: 

- voor de verwerking van jouw inschrijving in een opleiding;
- om jou toegang te verlenen tot het digitaal leerplatform;
- voor de praktische organisatie van infomomenten. Zo kunnen wij jou bijvoorbeeld na inschrijving een bevestigingsmail of herinneringsmail sturen;
- om je informatie toe te sturen over de door jou aangegeven interesses;
- om te antwoorden op verzoeken om inlichtingen die jij ons via onze website doorstuurt.

De persoonsgegevens die wij automatisch van jou verzamelen wanneer je onze website bezoekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
- om onze website te beheren en verbeteren, zodat we de inhoud ervan op jouw kunnen afstemmen om je een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden;
- voor het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot jouw bezoek- en klikgedrag. Zo willen wij bijvoorbeeld graag weten hoeveel bezoekers op de infodagen zich effectief inschreven. Bij het maken van deze analyses worden jouw persoonsgegevens steeds geanonimiseerd.


Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

De gegevens die je bij het invullen van een inschrijvingsformulier op de website aan ons meedeelt, worden doorgegeven aan een door ons gekozen softwareleverancier met het oog op een gerichte en gepersonaliseerde e-mailmarketing. Ook voor het verzenden van post en sms-berichten werken wij samen met een door ons gekozen partner, aan wie wij de door jou ingevulde persoonsgegevens doorgeven.

EMS maakt gebruik van cookies die afkomstig zijn van derde partijen (Google Analytics, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat). Meer informatie hierover vind je in onze Cookieverklaring. Voor de cookies die deze ‘Social media’-partijen plaatsen en de data die zij hierbij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun eigen websites geven. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij noch invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

Welke rechten heb je met betrekking tot je persoonsgegevens? 

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om: 
- ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;
- ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
- ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen;
- je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming).
Indien je graag een van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e –mail sturen naar emsinfo@embrussel.be
Indien je niet tevreden bent over de manier waarop je jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Aanpassingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. Door regelmatig de website te raadplegen kan je op de hoogte blijven van wijzigingen. 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee (privacy@odisee.be).


COOKIEVERKLARING

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op je computer of mobiel apparaat kunnen worden bewaard. Ze bevatten informatie die gelinkt is aan een webbrowser en specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina de bezoeker door middel van de cookie herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om handelingen van bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website samenwerken.

Welke cookies worden er op onze website gebruikt?

Functioneel of technisch noodzakelijke cookies 
Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze website en deze kan je dus niet weigeren als je onze website wil bezoeken. 
Deze cookies worden gebruikt door de beheerder van de bezochte site zelf. Zo kunnen wij bijvoorbeeld jouw taalinstellingen en formuliervoorkeuren bijhouden.

Analytische cookies 

Om een betere gebruikservaring van de website te kunnen bieden wanneer je onze website bezoekt, maken wij ook gebruik van cookies voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer. Op die manier kunnen wij onze https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11website optimaliseren en je gebruikersvoorkeuren onderscheiden van andere bezoekers op de website.
De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn cookies van een derde partij, namelijk Google Analytics. Op die manier kunnen wij een duidelijk beeld krijgen van bezoekersstromen, paginaweergaves, etc. Dit wil wel zeggen dat de informatie die wordt verzameld terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen. Voor meer informatie over de cookies die Google Analytics plaatst en de data die zij hierbij verzamelt, verwijzen wij daarom naar de verklaring van Google Analytics daarover op haar website. Let er op dat deze verklaring regelmatig kan wijzigen en dat wij noch invloed uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partij.

Social media cookies

Wanneer je op onze website een social media button aanklikt van Facebook, Instagram, Youtube, Twitter of Snapchat, wordt een social media cookie geplaatst. Deze social media cookie is afkomstig van een derde en maakt de functionaliteiten van de social mediawebsite in kwestie mogelijk. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen we naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen en dat wij noch invloed uitoefenen op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Advertentiecookies

Derde partijen, zoals Facebook, kunnen cookies plaatsen op de website van Odisee zodat er gebruik gemaakt kan worden van hun advertentiediensten. Op basis hiervan kunnen wij je aangepaste advertenties tonen op deze platformen, die afgestemd zijn op je leeftijd, regio, interesse,… Hiervoor verwijzen wij naar het privacybeleid van deze partijen.

Hoe kan je het gebruik van cookies beheren? 

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je bepaalde functies van de website niet meer zal kunnen gebruiken. 
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type brower kan je ook de volgende links raadplegen: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.
Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dan moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van élk toestel.