fbpx Praktische managementvaardigheden | EHSAL Management School

Praktische managementvaardigheden

Doel en verantwoording

"Het aanscherpen van je communicatie is de makkelijke weg van 50% meer waard te zijn dan wat je nu bent. Je kan het beste stel hersenen in de wereld hebben maar je  moet het kunnen overbrengen."

Warren Buffet (gevraagd naar zijn belangrijkste loopbaanadvies)

 

Dit programma biedt de mogelijkheid zich te oefenen in een brede waaier van ondersteunende vaardigheden, nodig voor een succesvolle uitoefening van een verantwoordelijke functie. Deze vaardigheden zijn samengebracht in een geïntegreerde cyclus, gegroepeerd onder de noemers: Ik, Team en Organisatie.

Van een goed verkoper verwacht men een degelijke commerciële basis, van een productieverantwoordelijke een technische of in­genieursopleiding, van de financiële directeur een financiële kennis, en terecht.  Dit wil echter niet zeggen dat die “technische” bagage en het diploma een garantie zijn voor een goede car­rière.

Het uitgangspunt is dat een gedegen voor­bereiding in een specialiteit zoals marketing, boekhouding, informatica, human resources wel noodzakelijk is maar niet voldoende om vlot te functioneren in een organisatie. Men moet ook communicatief ingesteld zijn en kunnen samenwerken met anderen om de persoonlijke, groeps- en organisatiedoelstellingen te bereiken.

In een onderneming werkt men immers niet alleen. Er dienen afspraken te worden ge­maakt, er wordt vergaderd, informatie verspreid, men discussieert, tracht anderen te overtuigen. Eens er beslissingen zijn genomen, worden ze samen uitgevoerd. Er zijn ook con­tacten met het externe publiek: leveranciers, klanten, media, het publiek in het algemeen. Wie niet of onvoldoende communiceert, niet weet hoe een conflict aan te pakken of hoe met anderen samen te werken, mist iets waar­door de professionele bagage onvoldoende rendeert. Alsof men de sleutel mist om zijn koffer open te maken. Hoe groter de verantwoordelijkheid en hoe hoger men klimt in de hiërarchie, des te belangrijker worden deze ondersteunende vaardigheden.

Hoe drukt men zijn gedachten helder uit in een vergadering? Hoe kan men anderen meekrijgen? Hoe opti­maliseert men zijn inbreng in het team? Hoe lost men samen problemen op? Hoe bekomt men een positief groepsklimaat? Hoe pakt men conflicten aan zonder er zelf de dupe van te worden? Hoe leidt men een team?

Op al deze vragen geven docenten uit de praktijk concrete antwoorden. Zij helpen u zicht te krijgen op uw persoonlijke stijl en geven u de kans u door oefening te verbeteren. Het aantal deelnemers per groep is beperkt zodat iedereen zoveel mogelijk aan bod kan komen.

Het programma “Praktische Management­vaardigheden” biedt een praktijkgericht, geïn­tegreerd en breed pakket aan dat voor elke afgestudeerde toegankelijk is. U krijgt nuttige tips & tricks die u onmiddellijk kan gebruiken in uw eigen professionele omgeving.

Het programma is uniek omdat het niet focust op één deelaspect, maar alle belangrijke vaardigheden omvat.

Doelgroep

Het programma richt zich tot alle professionals met de ambitie om leiding te geven of om verder door te groeien in effectief leiderschap.

Managementvaardigheden zijn immers belangrijk in elke functie met enige verantwoordelijkheid, los van de specifieke inhoud, de sector, de organisatie of de afdeling waarin men werkt. Sterk aanbevolen voor startende kaderleden. Het is toegankelijk voor afgestudeerden met en zonder werkervaring.