fbpx Postgraduaten | EHSAL Management School

Postgraduaten

De term postgraduaat komt van het Engelse ‘postgraduate’ en betekent letterlijk ‘na-het-afstuderen’. Het gaat dus om een vervolgopleiding voor wie al een diploma hoger onderwijs op zak heeft. In het kader van de verdere professionele vorming streven postgraduaten naar een verdieping of een verbreding van de competenties verworven in de vooropleiding. Wie slaagt in de evaluatie op het einde van het academiejaar ontvangt zoals decretaal voorzien een getuigschrift van postgraduaat. Dit getuigschrift kan enkel uitgereikt worden door de hogescholen en universiteiten voor een opleidingstraject met een studieomvang van ten minste 20 studiepunten. Een opleiding dus met het nodige “sérieux”.

Aanbod postgraduaten voor professionals:

Postgraduaat finance
Postgraduaat Humanresourcesmanagement
Postgraduaat in industrieel ondernemingsbeleid
Postgraduaat IT organisatie & management

Aanbod postgraduaten voor pas afgestudeerde studenten:

Postgraduaat Business management
Postgraduaat Digitale marketing en communicatie met werkplekleren
Postgraduaat HRM met werkplekleren
Postgraduaat Marketing en Sales
Postgraduaat Vermogensbeheer