fbpx Microcredentials | EHSAL Management School

Microcredentials

Vanuit de Europese unie wil men levenslang leren aanmoedigen. Het verlenen van een creditbewijs aan deelnemers van korte flexibele leertrajcten kadert hierin.

​

'Een microcredential is een kwalificatie die verkregen is na een korte, op transparante wijze getoetste leerervaring. Microcredentials kunnen ter plaatse bij een onderwijsinstelling, online of in gemengde vorm worden behaald. Door het flexibele karakter kunnen ook personen die voltijds werken deelnemen aan deze leermogelijkheden.' (https://education.ec.europa.eu/)

Bij de update van onze managementprogramma’s voor professionals hebben wij geanticipeerd op de toekomstige Europese wetgeving inzake microcredentials. Vanaf het academiejaar 22-23 bieden wij levenslang lerenden extra flexibele wegen, om via zinvolle, stapelbare, beperkte leereenheden een opleidingstraject uit te werken dat tegemoet komt aan hun leernoden en optimaal combineerbaar is met werk en gezin.
Dankzij de microcredentials die EMS aanbiedt, is het perfect mogelijk om het getuigschrift van een langlopend executive programma of zelfs postgraduaat te behalen op eigen tempo.

Bekijk ons aanbod microcredentials >