fbpx Management accounting in essentie | EHSAL Management School

Management accounting in essentie

Het management accounting-systeem van een onderneming heeft tot doel zinvolle informatie te produceren voor de bedrijfsleiding ter ondersteuning van hun beleidsbeslissingen.

Kosteninformatie is één van de belangrijkste bestanddelen van beleidsinformatie, want doelgerichte kostencontrole en doelmatige kostenbeheersing vormen de basis van een efficiënt bedrijfsbeleid.  Het adagium stelt evenwel  “different costs for different purposes”. In deze intensieve basiscursus  behandelen wij vooreerst kostenbegrippen, kostengedrag en kostencomponenten. Daarna komen de diverse kostprijsberekeningsmethodes (integrale, variabele, standaard, ABC, break even)  aan bod. Aan de hand van talloze oefeningen leert u de diverse methodes toepassen en wordt ingegaan op hun specifiek gebruik (nut, voor- en nadelen). 
Tot slot wordt ook ingegaan op de financiële evaluatie van investeringen via de verschillende DCF-methodes. Steeds geïllustreerd met cases.

Managing Director, PICALI
Docente, KU Leuven