fbpx Kostprijs | EHSAL Management School

Kostprijs

Wie dadelijk inschrijft en betaalt voor de postgraduaatscyclus IT Organisatie & Management geniet het voorkeurtarief van 5900 EUR (voor beide programma's samen, op te nemen binnen de 3 academiejaren). Syllabi en het examengeld voor de examenzittijd 1 (mei - juni)  zijn in het inschrijvingsgeld inbegrepen. Voor examenzittijd 2 (augustus - september) bedraagt het examengeld 100 EUR.

Kortingen

Vanaf 3 deelnemers uit eenzelfde bedrijf die inschrijven voor dezelfde programmacyclus krijgt u 10% korting. EMS-alumni van de executive programma's en de postgraduaatopleidingen, genieten ook 10% korting. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Subsidies

De opleidingen van EHSAL Management School zijn erkend in het kader van de kmo-portefeuille, waardoor u tot 30% subsidie kunt bekomen van de Vlaamse overheid. Meer info op www.kmo-portefeuille.be.
Informeer u tijdig want de subsidieaanvraag kan slechts tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.

Voor opleidingen gevolgd door werkgevers en/of werknemers uit PC336 is er mogelijks recht op opleidingspremie.

Het postgraduaat IT Organisatie & Management geeft recht op Vlaams opleidingsverlof.