fbpx Johan Lambrecht | EHSAL Management School

Johan Lambrecht

Hoogleraar KU Leuven (campus Brussel)

1. Ervaring

Bedrijf : Studiecentrum voor Ondernemerschap, FEB (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven) Campus Brussel (voorheen KMO-Studiecentrum - EHSAL-K.U. Brussel )
Periode : maart 2002 tot heden Functie : Directeur
Bedrijf : FEB (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven) Campus Brussel
Periode : 1999 tot heden
Functie : Hoogleraar macro-economie, ondernemerschap en familiebedrijven
Bedrijf : KBC Asset Management-Studiedienst
Periode : oktober 2001 tot maart 2002
Functie : Senior Economist

 • Economisch onderzoek en artikels schrijven voor de ‘Economische en Financiële Berichten’, met accent op ondernemerschap, KMO’s en bedrijven.
 • Projecten Asset Management : schatten van statistische modellen, methodologie duurzaamheidsscreening landen en ondernemingen.

Bedrijf : Artesia Bank
Periode : 1998 tot oktober 2001
Functie : Hoofd Marktontwikkeling (persoonlijk initiatief om deze eenheid op te starten)

 • Beleidsadviseur lid van het directiecomité en raad van bestuur Artesia Banking Corporation
 • Studies over KMO’s en familiebedrijven.
 • Ontwikkeling en communicatie strategie Corporate Banking
 • Onderzoek over onderwerpen van strategisch belang
 • Strategische marketing voor Corporate Bankin
 • Meten van de uitvoering van de strategie (door middel van een zelf ontwikkeld strategisch meetinstrumentarium)
 • Uitvoering operationeel en analytisch Customer Value Management
 • Ondersteuning van het commerciële beleid en het kantorennet via data-analyses
 • Presentatie van (statistische) analyses voor senior management
 • Verantwoordelijke uitgever van de zelf opgerichte Corporate Banking Newsletter ‘Accent’

Bedrijf : KMO-Studiecentrum, Katholieke Universiteit Brussel
Periode : 1992 tot 1998
September 1990 - december 1990 (onderbroken voor militaire dienst)
Functie : Senior researcher

 • Beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek via kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken, in opdracht van internationale, federale en regionale autoriteiten
 • Adviseren van beleidsmakers, ondersteunende instanties en KMO's
 • Publiceren van boeken, artikels in wetenschappelijke tijdschriften, kranten en magazine
 • Schrijven van projectvoorstellen
 • Coördineren onderzoeksprojecten
 • Communiceren van de onderzoeksresultaten

2. Studies

1998 : Doctor in de Economische Wetenschappen, aan de K.U. Brussel
- 1992 - 1993 : Master of Quantitative Analysis in Social Sciences, aan de K.U. Brussel
- 1989 - 1990 : Master of Arts in Economics, aan de K.U. Leuven
- 1985 - 1989 : Licentiaat in the Handels- en Consulaire Wetenschappen, aan de Vlaamse Economische Hogeschool Brussel
- 1999, 2000, 2001 : Essex Summer School in Social Science Data Analysis aan de universiteit van Essex, gevanceerde cursussen in Advanced Regression Analysis, Correspondence Analysis, Logit and Probit models, Time Series

Gastdocent Johan Lambrecht