fbpx Investment adviser | EHSAL Management School

Investment adviser

Doel en verantwoording

Lage rentestanden leiden tot een zoektocht naar meer rendabele manieren om te beleggen. Parallel met die interesse van de belegger is de behoefte ontstaan aan professionelen die niet alleen de gewone burger, maar ook de institutionelen kunnen adviseren bij een juiste keuze van de beleggingen.  Daarbij stellen zij hoge eisen, niet alleen wat hun rendement betreft, maar ook met betrekking tot het risico dat zij (willen) lopen. Door de moeilijke marktomstandigheden en het toenemend aanbod van nieuwe producten is het opvolgen van de financiële ontwikkelingen echter een hachelijke en ook zeer tijdrovende bezigheid geworden waarin men moeilijk alles kan kennen en weten.  En toch is het ongeveer dat wat het cliënteel verlangt.

Met het programma Investment Adviser willen we tegemoetkomen aan deze behoefte.  Om zowel een grondige basisvorming als een gespecialiseerde opleiding mogelijk te maken, werd het programma gesplitst in 2 modules.  Deze modules lopen over 18 avonden.  Telkens is het de bedoeling concrete kennis en inzichten ter beschikking te stellen die meteen bruikbaar zal zijn voor de dagdagelijkse praktijk. 

Het programma Investment Adviser maakt deel uit van het postgraduaat Finance en is erkend door ITAA en de FSMA in het kader van de permanente vorming.

Doelgroep

Het programma “Investment Adviser” richt zich in de eerste plaats tot al wie geïnteresseerd is in het evalueren en het waarderen van roerende beleggingen en daarover een grondige kennis wil opbouwen of verder uitbreiden.  Het programma richt zich in eerste instantie tot mensen die door hun professionele bezigheden behoefte hebben aan een grondige vorming over het beleggen en op de hoogte willen blijven van de recentste ontwikkelingen in de wereld van de beleggingen. Daarbij wordt gedacht aan de talrijke specialisten in financiële instel­lingen, zowel zij die achter de schermen wer­ken als zij die het cliënteel te woord staan.  Uiteraard geldt dit ook voor de steeds groeiende groep van analisten en het raadgevend personeel in beursvennootschappen.  Er wordt in het programma immers heel wat aandacht besteed aan asset allocatie en het risk management.

Ook privé-beleggers die de nood hebben aan een opleiding die hen in staat stelt een portefeuille op te bouwen die afgestemd is op hun behoeften, kunnen deze opleiding volgen.  Alhoewel het bezit van een diploma van hoger onderwijs geen uitdrukkelijke voorwaarde tot deelname is, moet toch wel worden gesteld dat de cursussen op (post)universitair niveau gegeven worden.

 Het programma “Investment Adviser” richt zich dus tot de verantwoordelijken bij talrijke institutionele beleggers, medewerkers uit financiële departementen, zakenkantoren, financial planners, accountants, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders enz. en de geïnteresseerde privépersoon voor wie het opdoen of verdiepen van de kennis rond het opbouwen en het beheren van een beleggingsportefeuille noodzakelijk is.