fbpx Investeringscalculatie | EHSAL Management School

Investeringscalculatie

Het investeringsbeleid heeft verstrekkende gevolgen omdat de meeste investeringen onherroepelijk zijn, een belangrijk deel van het ondernemingsvermogen opslorpen en gedurende meerdere jaren de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Een grondige voorafgaande analyse is dus vereist, té meer omdat meestal een keuze gemaakt zal moeten worden tussen verschillende investeringsprojecten die zich aandienen.

Hoe kan men de verschillende investeringsprojecten met elkaar vergelijken ten einde een verantwoorde keuze te maken?