fbpx Getuigenissen bedrijfsprojecten | EHSAL Management School

Getuigenissen bedrijfsprojecten

De samenwerking met de groep studenten was een fijne en positieve ervaring. Zij gingen op een proactieve en professionele manier te werk. Door hun vraagstelling, analyse en kritische blik hebben zij zeer snel de knelpunten in onze patient journey kunnen blootleggen. Hun aanbevelingen zijn creatief en zullen een meerwaarde betekenen voor ons totaalproject rond gastvrijheid.

Hanne Claus, Kwaliteitscoördinator Processen & Kwaliteit - Beleidsmedewerker medisch departement 

Project: Digitaal business model - postgraduaat Digitaal business management


Wij hebben gedurende een aantal weken intensief samengewerkt met studenten van de EHSAL Management School in Brussel. Samen met de studenten hebben wij een relevant HR-topic geselecteerd waarna de studenten zelfstandig aan de slag gingen.

Tijdens de opvolgmomenten vielen hun drive, motivatie en engagement op. Hun verworven inzichten werden gekoppeld aan praktische aanbevelingen die wij volop aan het implementeren zijn. 

De samenwerking is een absolute aanrader voor elke organisatie die dankzij een frisse, soms kritische blik, nieuwe inzichten wil verweren op HR processen!

Jonas Muylaert, Talent Acquisition Lead TriFinance

Project: Aan de slag met HR Processen - Postgraduaat HRM


The students behaved very professionally and were a pleasure to work with.  We have had some interesting insights from their research and we enjoyed the process. They ensured the time we had with them was used effectively and not wasted. Their research was thorough within the limitations of the exercise and their roles and they presented their results very well. They seemed to share the responsibility for the different tasks and each student participated fully in meetings.
Please pass our best wishes on to them all for the end of their course and their future success.

Warm Regards,
 
Stella Collins, Chief Learning Officer and Co-founder

Project: Digitale operationele processen - Postgraduaat Digitaal business management


Het studentenproject was een enorme meerwaarde voor Webinarbox.be. Door regelmatig overleg met de studenten en hun kritische vragen kwamen we langs beide kanten tot voortschrijdend inzicht wat tot heel concrete actiepunten leidde. Deze konden we meteen toepassen en meten. Voor de studenten was het leuk om te zien dat hun analyses wel degelijk resultaten opbracht en voor ons konden we op korte termijn die nieuwe ideeën implementeren.
De professionele academische begeleiding garandeert dat het eindrapport kwalitatief op punt staat.

Bart Van Zele – Halito!

Project: Digitale operationele processen - Postgraduaat Digitaal business management


De samenwerking met de studenten van EMS Brussel (EHSAL Management School) is ons enorm bevallen. Hoewel wij op onze afdeling Marketing & Communicatie al een hele tijd bezig zijn met social media, zijn de studenten erin geslaagd dit naar een hoger niveau te tillen. Met een frisse blik en veel enthousiasme brachten ze ons concrete verbetervoorstellen en tips voor de toekomst. Hun voorstel was theoretisch onderbouwd en realistisch. Dankzij het onderzoek van de studenten kreeg de contentkalender van maaltijdwinkel Bon’Ap een boost. Dankjewel! 

Clara Vermeersch - Teamleader Communicatie Meat & more


Project: Social media audit & strategy - Postgraduaat Digitale marketing en communicatie


Het bedrijfsproject was een unieke, positieve ervaring voor ons. De studenten kwamen met veel ideeën en kritische reflectie om op basis van een heldere analyse met relevante voorstellen te komen om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit heeft haar meerwaarde en bijdrage aan ons bedrijf bewezen.

Groeten en hopelijk tot volgend academiejaar!

Kenneth Vansina - Chief Customer Experience Touring Verzekeringen

Project: Marketing assessment - Postgraduaat Marketingmanagement


Als jonge onderneming in volle expansie en met beperkte middelen was het voor Syngenia een aanrader om via deze weg een gedetailleerd extern communicatieplan aangeboden te krijgen. Bovendien zorgde de kritische en frisse kijk van de studenten voor een absolute meerwaarde.

Marian De Schutter - HR Manager Syngenia

Project: extern communicatieplan - postgraduaat Bedrijfscommunicatie


Namens Filmmore willen we de studenten en docenten van het bedrijfsproject voor Social Media Audit & Strategy bedanken. Hun bijdrage was een meerwaarde bij het vormen van onze visie omtrent social media. Zowel op de tussentijdse meetings als op de eindpresentatie zagen we geïnteresseerde en gemotiveerde studenten. Het was dan ook een aangename en leerrijke ervaring voor ons. Zeker voor herhaling vatbaar!

Dieter Michielsen - Coordinator Marketing & Communication Filmmore

Project: Social media audit & strategy - postgraduaat Digitale marketing en communicatie


Eerst en vooral willen we nogmaals alle studenten van de beide groepen feliciteren en danken voor hun inzet. Ik denk dat het alvast een grote uitdaging was om tot een klare visie te komen voor wat de opdracht voor een organisatie zoals Boerenbond Mediaservice moest zijn. We zitten met een specifieke situatie, in een ongewoon kader en met aparte uitdagingen.

Uit beide werken hebben we zeker heel wat inspiratie gehaald en geleerd hoe de visie van een extern op onze organisatie is. Ook zijn er duidelijk pijnpunten blootgelegd en hebben we tools in handen die we zeker zullen gebruiken.

Philippe Persoons, Communicatie Klantenbeheerder Mediaservice 

Project: Extern communicatieplan - postgraduaat Bedrijfscommunicatie


Het AZ Maria Middelares Gent heeft gedurende 2 opeenvolgende jaren kunnen samenwerken met EMS postgraduaat studenten voor 2 aparte communicatie projecten.  We kunnen hierbij terugblikken op een constructieve samenwerking, waarbij de ideeën en visies van de studenten als verfrissend werden ervaren, met toevoeging van meerwaarde aan onze projecten. Is wat ons betreft voor herhaling vatbaar en een aanrader voor andere bedrijven.

Didier Baert, Gastro-enteroloog, Medisch zorgmanager AZ Maria Middelares

Project: Intern communicatieplan - postgraduaat Bedrijfscommunicatie


Ik wil jullie bedanken voor de interessante samenwerking. Mede op basis van het studentenonderzoek lanceren we vanaf vandaag trouwens op de radio een campagne om het tweedehandsverkopen via bol.com te stimuleren. Goed om te zien dat we het studentenonderzoek hebben kunnen gebruiken in de praktijk.  
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Jan Huysmans, Director Belgium bol.com

Project: Geïntergreerd online/offline communicatieplan - postgraduaat Digitale marketing en communicatie 


Beste studenten en docenten,

Wij zijn erg tevreden over de samenwerking in het project Social media audit & strategy. Ons bedrijf vindt de kwaliteit van de afgeleverde werken en adviezen hoog en meteen praktisch bruikbaar. Merkelijk beter dan wat we gewoon zijn van andere studenten-opdrachten. 
Meerdere tips zijn al door ons uitgevoerd, andere zijn ingepland.

Wij komen tevreden terug.

Pierre Christiaens, Ceo Symo Parasols 

Project: Social media audit & strategy - postgraduaat Digitale marketing en communicatie


Geachte mevrouw

We hebben dit academiejaar de eer gehad met prachtige studenten van jullie hogeschool samen te werken. De studenten van het Postgraduaat Marketingmanagement hebben voor hun opleidingsonderdeel Marktonderzoek een marktonderzoek voor ons uitgevoerd, met succes.
We hebben erg veel geleerd uit de conclusies van dit onderzoek .

Met vriendelijke groet

Patrick De Cock, Coördinator communicatie/ Coordinateur en communication Antigifcentrum

Project: Marktonderzoek - postgraduaat Marketingmanagement 


Geachte,

In naam van de Raad van Bestuur van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen wensen wij EHSAL Management School en zijn studenten te danken voor de hoog kwalitatieve afgeleverde eindwerken “externe communicatie” van de studenten Postgraduaat Bedrijfscommunicatie.
De Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen is een sociale huisvestingsmaatschappij die reeds 85 jaar bestaat.  De sociale huisvestingssector heeft traditioneel een minder positief imago.
Wij vonden het een uitdagende opdracht om een plan voor imagowijziging te laten uitschrijven met als doel een imagowijziging te kunnen doorvoeren.  Bij het indienen van ons project besefte wij de complexiteit van onze ‘eenvoudige’ vraag.
Het samenwerken met de studenten op zich was een heel verruimende ervaring.  We werden geconfronteerd met nieuwe insteken op onderwerpen waarop wijzelf wat vastgeroest zitten.
Deze positieve samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot 2 bruikbare eindwerken waarvan verder zal worden geïmplementeerd in de sociale huisvestingsmaatschappij om zo tot een positief en aangenaam imago te komen.
Mijn persoonlijke dank aan al zij die deze eindwerken mogelijk hebben gemaakt.

Steve Van Damme, Directeur, MEETJESLANDSE BOUWMAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSWONINGEN

Project: opstellen van een communicatieplan - postgraduaat Bedrijfscommunicatie


Het UZ Brussel organiseert sinds 2012 een leertraject voor beginnende Arts Specialisten in Opleiding (ASO'ers). Uit de evaluaties van deze sessies kwamen verschillende verbeterpunten naar voren. Aangezien we intern niet de mogelijkheid hadden om het traject inhoudelijk te herwerken, dienden we dit project in bij de EHSAL Management School. Zeven studenten kozen dit project en namen deel aan de inscholingsdagen in hun huidige vorm. De volgende stap was om verschillende stakeholders in het ziekenhuis te interviewen. HR zorgde voor de nodige communicaties en bracht de juiste mensen rond de tafel. De interviews werden door de studenten op zelfstandige en zeer professionele wijze aangepakt. Op gepaste tijdstippen werd er tussen HR en de studenten afgestemd, dit om eventuele vragen en problemen op te vangen. Gedurende een periode van 3 maanden gingen er heel wat interviews door met diensthoofden, stagemeesters, stafmedewerkers, arts specialisten in opleiding,… Deze interviews leverden een bron aan informatie op, die door de studenten vertaald werd tot een voorstel leertraject, waarin een heleboel acties werden opgenomen, die we nadien hebben omgezet naar een meerjarenplan. 
 
Dankzij de input van de EMS studenten zijn we op korte periode rasse schreden vooruit gegaan en zijn we vandaag gestart met de implementatie van een nieuw leertraject. Voor het UZ Brussel  was het aangename ervaring waar zowel wij als de studenten veel uit geleerd hebben. Als er iets is dat we anders hadden aangepakt, is het dat we véél sneller een project hadden moeten indienen! 

Falke Mortier

HR Expert Opleiding & Ontwikkeling

Project: Learning & development – postgraduaat HRM


Beste Caroline, Geert en Jan
Beste Esther en Wouter en collega medestudenten 

Nogmaals hartelijk dank dat Bednet de kans gekregen heeft om kandidaat te zijn voor het project direct marketing project.
En vandaag een dikke proficiat gewenst aan beide groepen studenten met de presentatie van het eindresultaat van hun noeste arbeid!
We gaan ermee aan de slag en hopen dat de vzw door jullie bijdrage in de toekomst financieel nog steviger in de schoenen zal staan.

Hartelijke groet!
Eva

Eva Boedt, Bednet VZW, www.bednet.beProject: Direct marketing - Postgraduaat Bedrijfscommunicatie 


We zijn zeer tevreden over de manier waarop de studenten het project hebben aangepakt en uitgewerkt. Het resultaat is een duidelijk overzicht van kansen en uitdagingen in onze communicatie met huisartsen. Het was fijn te ervaren hoe een groep jonge studenten zich op korte termijn inwerkt in een voor hen toch onbekende wereld om enkele weken later een mooie analyse en zeer bruikbare voorstellen te presenteren.

Kathleen Vermeulen, Communicatiecoördinator, IMELDA ZIEKENHUIS

Project: opstellen van een communicatieplan