fbpx Getuigenissen | EHSAL Management School

Getuigenissen

Geerard De Clerck

In deze cursus ontvang je een grondige theoretische basis en praktische instrumenten en tips om data effectief te gebruiken bij het nemen van beslissingen.

Het gebruik van data en de toepassing van deze beslissingen worden gedurende de lessen behandeld in verschillende facetten van bedrijfsvoering. Dit omvat onder meer het bepalen van strategieën, het opzetten van dashboards en rapporten, en zelfs het vaststellen van gedetailleerde datakwaliteitsregels.

De cursus is zorgvuldig gestructureerd en opgebouwd, waarbij ook aandacht wordt besteed aan belangrijke thema's zoals AI en Big Data.

Geerard De Clerck, Engineering Manager EIPA / 2022-2023

Arne Van Quaethem

Arne Van Quaethem

De hoeveelheid data die op dagelijkse basis gegenereerd wordt in bedrijfssystemen neemt dag na dag toe. De opleiding Corporate Performance Management heeft me een duidelijk inzicht gegeven in de technieken die beschikbaar zijn om die data te valoriseren en zo een meerwaarde te creëren in de organisatie.  


Arne Van Quaethem, Project Ingenieur – ATS nv / 2020-2021

Sarah de Graef

Sarah de Graef

Strategie, budgetteren, rapporteren, KPI’s, BI-tools, master data management, change management: al deze onderdelen komen in de opleiding Corporate Performance Management ruim aan bod.
In mijn huidige functie als Business Controller kom ik veel in aanraking met deze domeinen. De theorie en inzichten van deze opleiding hebben mij hierin extra versterkt.
 
Als onderdeel van de cursus, diep je specifieke onderwerpen uit door het schrijven van een paper. Door de inhoud toe te spitsen op mijn eigen onderneming, ervaarde ik dit werk als een meerwaarde en een win-win situatie voor zowel mezelf als mijn werkgever.
 
Door de Corona omstandigheden werd er overgeschakeld naar online lesgeven. 
Lesgeven van achter een computer is echter alles behalve evident.
De lesgevers hebben dit prachtig en met veel enthousiasme aangepakt.
Ik raad deze opleiding aan elke Controller aan.

Sarah de Graef, Business Controller – Moore Belgium / 2020-2021
 

Sandra Verbruggen

Ook in de non-profitsector word je als controller geconfronteerd met een toename van zowel vragen vanuit het management als beschikbare data.
Via deze opleiding heb ik mijn accounting-achtergrond kunnen aanvullen met de nodige inzichten in business information systemen. De structuur van de opleiding zorgt ervoor dat je een goed beeld krijgt van het volledige managementproces: het bepalen van een strategie, deze verwerken tot doelstellingen en KPI's, het verzamelen van de nodige informatie, het presenteren van deze informatie op een manier die afgestemd is op de gebruikers ervan, het evalueren van de werking en de prestaties van de organisatie.
Dit zorgt ervoor dat je als controller een duidelijker beeld krijgt van waar jouw meerwaarde voor de organisatie kan liggen en dat je voldoende kennis verwerft om met de andere diensten van je bedrijf tot een vruchtbare samenwerking te komen.

De docenten zijn gepokt en gemazeld in het domein en hebben vaak zowel praktijkervaring als een academische achtergrond, wat ervoor zorgt dat dit een cursus 'op niveau' is. Er wordt gewerkt in een relatief kleine groep, waardoor er een goed contact is met de docenten en er voldoende mogelijkheden zijn om vragen te stellen.

Een aanrader dus voor iedereen die het bos door de bomen wil blijven zien in de steeds complexere wereld van de controller.

Sandra Verbruggen, Financial Controller Jessa Ziekenhuis / 2018-2019
 

Stijn Butaye

Via de CPM opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om een stapje terug te zetten uit mijn job als controller en het breder plaatje te bekijken.
De eerste lessen waren alvast een goede start, de bewustwording dat het definiëren van een strategie meer is dan wat wollige marketingpraat, dat het voor een bedrijf van cruciaal belang is om een duidelijke missie vast te leggen en deze ook te laten leven onder het personeel. Deze basis is noodzakelijk opdat de daar bijhorende meetinstrumenten succesvol zouden kunnen geïmplementeerd worden.

De opleiding is een goede mix van enerzijds de theorie achter performance management en anderzijds ook de meer technische aspecten zoals budgettering, rapportering en analysetechnieken, het uitwerken van KPI’s, etc.
Ook wordt er aandacht besteed aan actuele topics zoals big data en predictive forecasting die alsmaar belangrijker worden in onze hedendaagse wereld.

De opgedane kennis heeft mij beïnvloed in mijn dagelijks werk, ik sta er veel meer bij stil in welke mate ik kan bijdragen tot de performantie van het bedrijf en hoe ik kan helpen om de gemeenschappelijke missie te bereiken!

Stijn Butaye, Commercial Controller Greenyard Frozen Belgium / 2018-2019
 

Erwin Guetens

De opleiding Corporate Performance Management heeft een zeer gevarieerd lesprogramma.
 
Al heel snel na de algemene inleiding die het geheel van het programma situeert volgen al snel de individuele onderwerpen die door elke docent diepgaand worden toegelicht met een unieke syllabus.
 
In de lessen is er steeds aandacht voor een theoretische onderbouwing maar ook worden steeds praktische voorbeelden en toepassingen gegeven die de theorie rijkelijk illustreren. Daarbij horen ook de veel nuttige tips & tricks.
 
Na de opleiding kan je goed begrijpen hoe missie en visie van een bedrijf kunnen worden geoperationaliseerd, voor de implementatie en opvolging van de strategie.
 
De opleiding heeft oog voor kwalitatieve en kwantitatieve informatie alsook IT-technisch gerelateerde zaken, bijvoorbeeld voor de datawereld. Data vormt een belangrijk deel van de lessen aangezien dit aan de basis ligt voor het opvolgen van de strategie en het op elk niveau in het bedrijf kunnen aanreiken van de juiste informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
 
Voor iemand met een niet-IT achtergrond is het aandeel IT-informatie zeker nog bevattelijk.
 
Vragen kunnen aan de docenten steeds gesteld worden.
 
De opleiding is een aanrader omdat je beter kan begrijpen hoe je in het bedrijf kan meedenken om te kunnen veranderen van performance measurement naar performance management.

 
Erwin Guetens, Technical & Quality Director Bureau Veritas / 2018-2019
 

Walter Janssens

De cursus Corporate Performance Management spitst zich toe op het opzetten van systemen die de mogelijkheid geven voor het efficiënt managen van processen, projecten, business units en bedrijven.

Tijdens de sessies komen zowel de theorie als recent geïmplementeerde CPM systemen aanbod. Telkens wordt er ook aangegeven hoe je het opzetten van CPM systeem in de praktijk het beste aanpakt.

De IT component van de cursus geeft de mogelijkheid aan niet IT`ers om met kennis van zaken te kunnen overleggen met de interne IT dienst of externe verkopers.
Een bijkomend voordeel is dat de cursus CPM in combinatie met de cursus Bedrijfskunde tot het getuigschrift Postgraduaat in Industrieel Ondernemingsbeleid leidt.

 
Walter Janssens, Risico Manager Project Rijnlandroute DEME / 2017-2018
 

Kar Wah Yim

Corporate Performance Management vormt een holistisch beeld van het bedrijf. De opleiding behandelt verschillende disciplines en geeft zowel een brede, als grondige kennis mee van de belangrijkste aspecten van performance management.

​​​​​​​De praktijk en theorie worden hier verweven waardoor de introductie of toepassing van corporate performance management binnen je eigen bedrijf een haalbare kaart wordt. De rijke bedrijfservaring van de docenten is de onbetwistbare troef voor een kwalitatieve opleiding.

Kar Wah Yim, Functional Business Manager Equipment, DEME-group / 2014-2015

Lore Lambrechts

De opleiding CORPORATE PERFORMANCE MANAGMENT is een zeer brede opleiding waarbij op een toegankelijke manier naar enkele belangrijke concepten, processen, methoden en hulpmiddelen gekeken wordt, in het kader van een optimale bedrijfsperformantie.

Ook als niet-deskundige binnen het domein, kan men met de nodige nieuwsgierigheid perfect aansluiten tot deze opleiding. Budgetteringsprocessen, strategieontwikkelingen, change management; de toelichting van deze en vele andere thema’s krijg je van een scala aan gastdocenten van gerenommeerde bedrijven die interessante praktijkvoorbeelden en theoretische omkadering aan de dag brengen.

De lessenreeks CPM en de interessante ontmoetingen en discussies, hebben me ertoe aangezet mijn eerste stappen te zetten in het corporate gebeuren.

Tot slot, maar niet onbelangrijk te vermelden, is de zeer professionele aanpak vanuit ODISEE naar studenten toe, om van deze opleiding een zeer aangename ervaring te maken.


Lore Lambrechts, Press Coördinator, Be Culture / 2014-2015