fbpx Getuigenissen | EHSAL Management School

Getuigenissen

Deze cursus was zeer boeiend door de combinatie van theorie en de onmiddellijke toepassing ervan met voorbeelden uit de praktijk.
De lesgevers konden allen uit hun jaren beroepservaring de juiste toepassingen aanhalen.
Persoonlijk had ik mij vooral ingeschreven voor het gedeelte rond IFRS en consolidatie maar ook Belgian Gap was interessant vanwege de verwijzingen naar de fiscale aspecten enerzijds en de verschillen met IFRS anderzijds.
Kortom mits enkele inspanningen een cursus die bijblijft en een documentatie up to date en nuttig voor achteraf.

Peter de Vrij, Zaakvoerder Manfinsol / 2018-2019


Het intensieve programma (17 sessies is niet min) Financial Accounting was voor mij de ideale ondersteuning bij mijn overstap van Business Controller (voornamelijk gericht op budgetteren en analytische boekhouding) naar Boekhouding Economische Groep. De opleiding bood een opfrissing van kennis die bij mij ondertussen latent was geworden, maar bracht ook heel wat nieuwe inzichten en informatie aan, zodat de latente kennis terug levendig en uitgebreid werd. Docenten met een stevige bagage aan ervaring en kennis maken het geheel praktijkgericht met ruimte voor interactie en concrete vragen van de studenten. Dit maakt dat verworven kennis direct toepasbaar wordt. Een aanrader voor wie de boekhoudbasis wil verstevigen en een goed zicht wil krijgen op de principes van interne beheerscontrole, consolidatie en IFRS.

Katrien Van Caenegem, Controller Fluvius System Operator / 2018-2019


Bij het opmaken van infrastructuur business cases is er een noodzaak om goed te begrijpen welke financiële repercuties voorstellen kunnen geven. De dialoog met financiële departementen gaande van controlling over thesaurie tot accounting vereist ook een specifiek vocabularium. De synthese van de voorstellen naar het uitvoerend comité vereist dan ook dat dit inzicht grondig is verwerkt en opgenomen. 
Deze opleiding heeft me een dieper inzicht gegeven in de structuur en benaderingswijze die gebruikt worden vanuit financieel oogpunt. Het is een verrijking om additioneel aan de technische en business georiënteerde insteek ook het financiële inzicht te verwerven. Deze verworven kennis heeft me reeds geholpen om sneller en adequater veranderingen te begrijpen en deze te verwerken in mijn besluiten. 

Wim Wiercx, Strategy Manager Proximus / 2017-2018Door deze intensieve opleiding heb ik mijn kennis inzake Financial Accounting grondig kunnen uitbreiden. De opleiding bestaat uit een gevarieerd en omvattend programma, waarbij de docenten op een boeiende wijze academische inzichten brengen, aangevuld met talrijke voorbeelden uit de praktijk. Deze interessante mix heeft er voor gezorgd dat deze opleiding een absolute meerwaarde betekent in mijn job als consultant.  
Wat mij betreft is dit dus zeker een aanrader voor iedere professional die zijn inzichten en competenties in het domein van Financial Accounting wenst te verdiepen.

Wim De Cuyper,Senior Advisor KPMG Advisory CVBA / 2010-2011 


Dankzij deze opleiding heb ik een dieper inzicht verworven inzake financiële rapportering, waarderingsmethodes, consolidatietechnieken ...

De docenten putten uit hun ruime praktijkervaring om een boeiende mix van theoretische basis en levendige voorbeelden te combineren.

Danny Schepens, Analist Euroclear Bank / 2009-2010 


Twee jaar geleden besliste ik om mij in te schrijven voor de opleiding "Postgraduaat in accountancy & finance" aan EHSAL Management School omdat ik mijn kennis op het vlak van de accountancy tegelijkertijd wou updaten en verbreden, respectievelijk verdiepen. 

Omwille van de grote afstand tussen mijn woonplaats en Brussel (zo'n 100 km enkel) koos ik ervoor om de opleiding te spreiden over twee jaar. Daarom volgde ik het programma "Corporate Finance" tijdens academiejaar 2002-2003 en "Financial Accounting" in 2003-2004. Het businessgame Ecoman volgde ik ook tijdens het tweede jaar. 

Aangezien ik beroepshalve voornamelijk in aanraking kom met kleine ondernemingen en hun boekhouding heeft EMS mij met deze opleiding niet alleen in staat gesteld om mijn hoger geciteerde doelstellingen te realiseren maar ook - en misschien wel vooral - om mij te herbronnen.

Inderdaad, herbronnen: ofschoon de opleiding in wezen gericht is op de accountancy en de ondernemingseconomie van de grote ondernemingen - waaronder de (beursgenoteerde) multinationals en andere "global players" - ben ik er in de loop van mijn studie van doordrongen geraakt dat wat goed is voor zo'n grote ondernemingen dat vaak ook is voor de zo talrijke kleinschalige familiale bedrijfjes die België rijk is.

Kortom: door deze opleiding is mijn visie op mijn vakgebied zonder meer verruimd. Meer nog: zonder altijd tot in detail te (kunnen) gaan, hebben de EMS-professoren mij vertrouwd gemaakt met een (ver)nieuw(d) instrumentarium - noem het zo u wil een "toolkit" - waarvan ik dankbaar gebruik maak in mijn dagelijkse werkzaamheden. Geïnteresseerden in de "master" c.q. "postgraduate" in accountancy & finance zijn bij deze dus gewaarschuwd: de EMS biedt immers niet de zoveelste opleiding aan!

Marc Peeters, Zaakvoerder Peeters Boekhouders BVBA - Erkend Boekhouder-Fiscalist B.I.B.F/2003-2004 


“Nadat ik in 1992 afstudeerde aan de Fiscale Hogeschool kreeg ik ieder jaar de programmabrochure van EHSAL Management School toegestuurd. Het programma Corporate Finance en Financial Accounting sprak me sterk aan. Vooral het aspect herbronnen en updating en uitbreiding van vakkennis heeft me er toe aangezet deze Master opleiding te volgen. Halfweg loopbaan vond ik dit echt een noodzaak. En het feit dat de colleges gegeven worden door mensen uit de praktijk kon de meerwaarde alleen maar groter maken. Na afloop kan ik bevestigen dat wie deze opleiding ernstig aanvat, achteraf zal kunnen vaststellen dat de toegevoegde waarde voor de dagdagelijkse praktijk zeer groot is. 

Ik heb er geen seconde spijt van en vind dit echt een aanrader.”

Leo Verschueren, Zaakvoerder Boekhoudkantoor Leo Verschueren - Erkend Boekhouder – Fiscalist B.I.B.F. / 2003-2004 


“ Dit jaar volgde ik bij EMS het programma "corporate finance", een onderdeel van de cyclus "Postgraduaat in Accountancy" waarvan ik vorig jaar al "financial accounting" heb gevolgd.

Voor EMS heb ik niet zomaar gekozen. Een eerste troef is uiteraard de ligging. Het centrum van Brussel is in de avondspits met zowel het openbaar vervoer als met de auto éénvoudig bereikbaar. De hoofdreden om voor EMS te kiezen is echter de kwaliteit van de georganiseerde opleidingen. De voorbije jaren volgde ik reeds enkele andere langlopende programma's en het valt op dat de inhoud hiervan steeds een coherent geheel vormt. De verschillende docenten weten van elkaar precies wat er gedoceerd werd en zal worden. Hierdoor wordt herhaling vermeden zodat onze schaarse beschikbare tijd optimaal benut wordt. Daarnaast valt het ook op dat de docenten niet lukraak gekozen worden. Door een ver doorgedreven evaluatie is elke docent verplicht het beste van zichzelf te geven. Wie niet voldoet valt uit de boot !

Het programma corporate finance is aan te raden voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het financiële beleid van een bedrijf. Het programma is in eerste plaats gericht op mensen uit "het wereldje", maar ook "symathisanten" komen aardig aan hun trekken. Voor mezelf was deze cursus een perfecte synthese van wat ik destijds als licentiaat handelswetenschappen geleerd heb en van wat ik de sindsdien uit de praktijk heb opgestoken. “

Roel Willems, Financieel Directeur bij Antalis NV, Asse / 2001-2002