fbpx Getuigenissen | EHSAL Management School

Getuigenissen

Deze cursus geeft een goed kader voor niet-specialisten die in aanraking komen met of zich verder willen bekwamen in gezondheidseconomische aspecten. Dit zowel op beleidsniveau (organisatie van de gezondheidszorg) als bij het samenstellen of beoordelen van dossiers voor HTA bodies en terugbetalingsautoriteiten.

Frank Vandendriessche, Scientific and Strategic Regulatory Affairs, PhaRA / 2015-2016
 


Gezondheidseconomie is een ontzettend boeiend domein. Via deze cursus werd mijn interesse alleen maar meer aangewakkerd.
De tips & tricks die belangrijk zijn bij gezondheidseconomische evaluaties, alsook het kritisch beoordelen van studies komt uitvoerig aan bod en zullen dan ook zeker van pas komen in mijn job.
Kortom een aanrader en zeker de moeite waard.


Roosmarijn De Cock, Market Access, Bayer NV / 2015-2016
 


Gezondheidseconomie, een begrip met diepgang! De gedoceerde cursussen zijn stuk voor stuk voltreffers in het helpen om nieuwe lanceringen nuchter te ontleden. De verkregen bagage heeft mijn QALY alvast positief beïnvloed en zullen levenslang een persoonlijke sleutel vormen tot het opbouwen van gezonde strategieën alsook evenwichtige P&R-dossiers.

Stefaan Vansielegem, Pricing &Project Manager, Bayer NV / 2011-2012


Een perfecte cocktail van theorie en praktijk. Talloze voorbeelden helpen je aan een verband met de eigen werkomgeving. De gastsprekers en professoren zijn experten in het vakgebied. Ik zou deze cursus aan iedereen aanraden die gezondheidseconomie onder de loep wil nemen. Het is niet alleen een kennismaking in het domein, maar geeft je een stevige basis voor een kritische gezondheidseconomische visie.

Apotheker Daniël Ghyssels, Product Manager Amgen NV / 2010-2011


Deze cursus is een aanrader voor iedereen die interesse heeft in gezondheidseconomie. De verschillende modules bieden een correcte balans tussen bredere achtergrondkennis (zoals inleidingen tot epidemiologie en statistiek) en het overbrengen van meer toegepaste kennis. Het correct gebruiken van modelisatietechnieken, tools voor het kritisch evalueren van gezondheidseconomische studies en het bediscussiëren van sterke en zwakke punten in het gezondheidseconomisch beleid zijn slechts enkele voorbeelden van wat er aan bod komt. De lesgevers zijn zeer gedreven en enthousiast en stimuleren interactie. Ik heb meer geleerd dan ik zelf verwacht had aan de start en heb zowel onder de deelnemers als de docenten verschillende interessante mensen leren kennen.  

Kim Van Dam, Medical Information/Communication Manager Oncology/Hematology AMGEN Inc. / 2010-2011


Deze cursus geeft zowel een brede kijk op de gezondheidseconomie alsook een intense opleiding in economische evaluatie. De aangehaalde topics geven je meer inzicht in het gezondheidsbeleid en reiken je tools aan om je dagelijkse job met meer diepgang uit te voeren. Met enthousiaste lesgevers, interessante onderwerpen en een leuke groep zeker de moeite waard !'

Anne Bruneel, Regulatory Affairs Manager, GlaxoSmithKline, Genval / 2010-2011


Op de eerste plaats verruimde deze opleiding mijn horizon en werd mijn kritische houding tegenover studies in het domein van de gezondheidseconomie verder gestimuleerd. De opleiding is vooral een goede aanzet om mij verder te verdiepen in de materie. Het smaakt naar meer.

Thomas Rousseau, Beleidsmedewerker Raden en Commissies bij het RIZIV / 2010-2011


Een heel interessante opleiding. Tijdens de verschillende modules wordt er herhaaldelijk een link gemaakt met de dagelijkse praktijk en realiteit.
Recente cases worden gebruikt als voorbeeld en verder geanalyseerd. Heel leerrijk en verrijkend. Een aanrader!

Hugues Haesebroek, Regulatory Affairs Officer, Abbott Belgium / 2009-2010


Een heel boeiende cursus, die je de juiste tools aanreikt om je dagelijkse job met meer inzicht en diepgang uit te voeren, en je vooral een beter begrip geeft van de waarde van klinische en pharmacoeconomische studies. De professoren waren doorgaans erg goede sprekers met veel passie voor hun vak, de aandacht erbij houden op maandagavond na een lange werkdag viel dan ook heel goed mee. "

Ann Vandevelde, Apotheker Pharmaco-economics Manager N.V. Roche / 2008-2009Bij gezondheidseconomie dacht ik spontaan aan farmaco-economie, maar ondertussen weet ik dat het veel ruimer is. Dankzij de cursus gezondheidseconomie heb ik niet alleen een grondige kennis van de farmaco-economische analyses, ik kan het ook plaasten binnen een breder kader.

Deze cursus slaagt er verder in een meerwaarde te bieden binnen de dagdagelijkse werkomgeving. Zo helpt een grondige kennis van de basisbegrippen van de epidemiologie zeker en vast bij het evalueren van klinische studies. En ook in het onderdeel modelling wordt er de nodige aandacht besteed aan het kritisch evalueren van economische studies.

Dankzij de gedreven lesgevers, die de discussie en interactie binnen de groep zeker wisten te appreciëren, was het niet alleen een zeer leerzame, maar vooral boeiende cursus.

Veerle Kempeneers, Pricing and Reimbursement Manager, Pfizer / 2007-2008