fbpx Financial accounting | EHSAL Management School

Financial accounting

Doel en verantwoording

Het correct voeren van een boekhouding rekening houdend met de verschillende boekhoudprincipes en wetgevingen is geen sinecure.  Daarenboven kan de opgestelde en eventueel openbaar gemaakte jaarrekening beschouwd worden als het “financieel” uithangbord van de onderneming, zowel voor intern als extern gebruik.  Het imago van de onderneming wordt er dus ook mede door bepaald.  De accountant is de best geplaatste persoon voor de verzameling en interpretatie van financiële gegevens.  Op basis hiervan kan hij mogelijke managementbeslissingen met operationele data ondersteunen en/of alternatieven voorstellen.  Een taak die een grote deskundigheid en een constante bijscholing vereist.

Het langlopend programma Financial Accounting biedt u een bijzonder uitgebalanceerd opleidingspakket, waarin zowel aandacht wordt besteed aan herbronning als aan updating en uitbreiding van uw vakkennis. Bovendien zijn de opleidingssessies sterk realiteitsgericht zodat u de verworven kennis snel kunt omzetten in uw dagelijkse praktijk.

Het programma Financial Accounting maakt deel uit van een ruimere postgraduaatcyclus en is erkend door het ITAA in het kader van de permanente vorming.

Doelgroep

Het programma Financial Accounting richt zich tot diegenen die een grondige kennis van de accountancy nodig hebben bij de uitoe­fening van hun beroep.  Het deelnemerspubliek bestaat uit bedrijfsrevisoren, accountants, stagiairbedrijfsrevisoren of -accountants, administratieve en financiële kaderleden uit diverse organisaties.

Om te kunnen deelnemen moeten de inschrijvers houder zijn van een universitair of gelijkwaardig diploma. Kandidaten die via de praktijk ervaring hebben verworven, kunnen eveneens worden toegelaten.