fbpx Financial accounting | EHSAL Management School

Financial accounting

Doel en verantwoording

Het correct voeren van een boekhouding en de opmaak van een getrouwe (geconsolideerde) jaarrekening, het “financieel” uithangbord van de onderneming, vergt een grote deskundigheid. Bovendien wordt de regelgeving al maar complexer. De (interne en externe) accountant moet daarom constant bijscholen om zijn taak als bevoorrecht adviseur te kunnen blijven waar maken. Maar naast regelmatige updates is het ook nodig en zinvol om kennis bij te spijkeren en om opnieuw, op systematische wijze,  een globaal overzicht te krijgen van de boekhoudregelgeving.

Het langlopend programma Financial Accounting biedt u een bijzonder uitgebalanceerd opleidingspakket, waarin zowel aandacht wordt besteed aan herbronning, als aan updating en uitbreiding van uw vakkennis. Waarin naast een systematisch overzicht van Belgian GAAP, ook IAS/IFRS regels uitgebreid aan bod komen.
De opleidingssessies zijn sterk realiteitsgericht zodat u de verworven kennis snel kunt omzetten in uw dagelijkse praktijk.

Het programma Financial Accounting maakt deel uit van het postgraduaat Finance en is erkend door het ITAA in het kader van de permanente vorming.
 

Doelgroep

Het programma Financial Accounting richt zich tot diegenen die een grondige kennis van de accountancy nodig hebben bij de uitoe­fening van hun beroep.  Het deelnemerspubliek bestaat uit bedrijfsrevisoren, accountants, stagiairbedrijfsrevisoren of -accountants, administratieve en financiële kaderleden uit diverse organisaties.

Om te kunnen deelnemen moeten de inschrijvers houder zijn van een universitair of gelijkwaardig diploma. Kandidaten die via de praktijk ervaring hebben verworven, kunnen eveneens worden toegelaten.
 


Contacteer programmacoördinator Raymonde Wauters voor al je vragen

Financial accounting