fbpx Data-driven decision making | EHSAL Management School

Data-driven decision making

Deze opleiding wordt uitzonderlijk niet aangeboden in het academiejaar 2023-2024.

Doel en verantwoording

Beslissen is nooit eenvoudig. Kiezen is altijd verliezen. Dat betekent meteen dat je iedere keuze die je maakt, best zo goed mogelijk onderbouwt. De sterk toegenomen complexiteit en dito verwachtingen  dwingen organisaties tot een grotere automatisatie en professionalisme.

Data-driven decision making kan daar een antwoord op bieden door een bundeling van performance management (met tools, expertise en methodologieën), met bestuurlijke maturiteit en een gedegen technologische infrastructuur. Daardoor kan de kloof tussen verschillende departementen worden gedicht en de afstand tussen de business en IT worden verkleind.
Data-driven decision making wil daarbij een organisatie in staat stellen om het verleden, het heden en de toekomst beter te begrijpen én om van daaruit de ondernemingsresultaten  te verbeteren. 

Dit programma focust op de samenhang der dingen en op de kruisbestuiving tussen de diverse onderdelen van performance management en van organisatorische en technologische intelligentie. Naast een illustratie van de diverse stappen in dit proces, wordt ook bondig stilgestaan bij de benodigde technische infrastructuur.

Dit programma maakt deel uit van twee postgraduaatcycli: het postgraduaat in Industrieel Onderneminsgbeleid en het postgraduaat IT Organisatie en Management.

Doelgroep

Het programma richt zich voornamelijk tot managers en business consultants die samen met de informaticaspecialisten instaan voor het (mee)organiseren, beheren, beheersen, vernieuwen, uitvoeren en bewaken van beleidsinformatiesystemen zoals Financial en Business Controllers, Management Accountants, Marktonderzoekers en Beleidsmedewerkers.


Contacteer programmacoördinator Raymonde Wauters voor al je vragen