fbpx Conflicten oplossen in ziekenhuizen i.s.m. het VBS | EHSAL Management School

Conflicten oplossen in ziekenhuizen i.s.m. het VBS

Doel en verantwoording

Waar op een veeleisende en interrelationele wijze gewerkt wordt, heersen conflicten.  De ziekenhuiswereld is zo’n plek.  Professionelen op diverse operationele en managementniveaus ontmoeten er elkaar vanuit krachtige perspectieven die vaak ook tegenstrijdig en moeilijk verzoenbaar lijken.  Niet enkel de teamwerking tussen artsen onderling, tussen artsen en verpleegkundigen en tussen medische- en bestuursraden zijn door hun complexiteit een voedingsbodem voor polarisaties en schijnbaar onverenigbare belangen. Dit geldt ook voor de ruimere context van associaties en netwerken. 

Het efficiënt omgaan met verharde communicatie, ziekteverzuim, patiëntenzorg die in het gedrang komt en juridische procedures vormt een cruciale en continue uitdaging voor elke leidinggevende in de medische wereld.
 
In deze opleiding wordt vanuit het constructieve en rijke kader van de conflictbemiddeling een preventieve en curatieve methodiek aangeleerd, om vanuit tegenstrijdige standpunten te evolueren naar gemeenschappelijk gedragen belangen.  Aan de hand van concrete casuïstiek en op een bijzonder interactieve wijze krijgen de deelnemers handvaten aangeboden om zelf aan de slag te gaan in het oefenen van bemiddelingsvaardigheden die breed inzetbaar zijn in:
•    het begrijpen van de eigen conflictstijl en die van betekenisvolle betrokkenen en stakeholders
•    het bevorderen van een verbindende communicatie daar waar potentiële conflicten om de hoek loeren
•    het de-escalleren van bestaande conflicten zowel op de ziekenhuisvloer als in de diverse beleidsorganen
•    het voeren van moeilijke en emotioneel hoogoplopende gesprekken op individueel- en teamniveau
•    het omgaan met verstarde machtsverhoudingen tussen verpleegkundigen en artsen
•    het bevorderen van wederzijdse erkenning tussen ervaren en startende zorgkundigen
•    het efficiënt vergaderen vanuit belangen i.p.v. standpunten


De kracht van dit opleidingsaanbod ligt in het samenspel van wetenschappelijke denkkaders enerzijds, en interactieve training van vaardigheden anderzijds, vertrekkende van casuïstiek uit het werkveld van de deelnemers zelf.  Zij gaan terug naar hun professionele context met nieuwe inzichten en krachtige tools om moeilijke communicatie en conflicten aan te pakken.   

Deze opleiding werd geaccrediteerd door de werkgroep Ethiek & Economie van het RIZIV.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle artsen-specialisten die een nood hebben aan nieuwe inzichten en krachtige tools om moeilijke communicatie en conflicten in het ziekenhuis aan te pakken.