fbpx Bedrijfsprojecten | EHSAL Management School

Bedrijfsprojecten

Je verwerft een eerste relevante praktijkervaring tijdens de verschillende realistische bedrijfsprojecten die doorheen de opleiding worden georganiseerd. In kleine heterogene groepen werk je nauw samen met verschillende ondernemingen en zet je zo je eerste stappen in het echte bedrijfsleven. Professionals uit de praktijk staan je doorheen de projecten bij met hun kennis en ervaring en geven je tijdens de verschillende coachingsessies nuttige feedback en verruimende inzichten. Op het einde van elk project breng je in teamverband verslag uit aan het opdrachtgevende bedrijf en formuleer je aanbevelingen die voor de onderneming van belang kunnen zijn in de toekomst.

Marketingproject

Studenten werken in het marketingproject, in groepjes van 5 à 6 studenten, een coherent marketingtraject uit om de marketingdoelstellingen van een bedrijf en/of organisatie te realiseren. In het trajectplan worden na een analyse van de commerciële  en marketingactiviteiten, van het product of dienst, van de beoogde doelmarkten en doelgroepen, concrete opportuniteiten gerapporteerd.  Studenten werken dit plan uit met toepasbare tips en praktisch advies. Om tot dit plan te komen gebruiken de studenten alle marketing & business development - inzichten die in de lessen aangereikt werden door specialisten uit het werkveld. De teams krijgen hiervoor enkele maanden de tijd. Als student word je gecoacht door een ervaren EMS-gastdocent. We vragen de opdrachtgever om voor het studententeam tussentijds contactmomenten te voorzien. De resultaten en aanbevelingen worden tenslotte gepresenteerd. 

Salesproject

Een team studenten werkt een coherent salestraject uit om de doelstellingen van een onderneming/organisatie te realiseren. In het trajectplan worden concrete antwoorden gezocht op een aantal cruciale vragen van het commercieel beleid zoals: strategische keuzes om producten/diensten te innoveren en te digitaliseren, initiatieven naar klantbeleving optimaliseren, vaardigheden aanscherpen om een klantgerichte organisatie te installeren, ... Studenten werken dit plan uit met concreet toepasbare tips en praktisch advies. Om tot dit plan te komen gebruiken de studenten alle sales & business development-inzichten die in de lessen aangereikt werden door specialisten uit het werkveld. De teams krijgen hiervoor enkele maanden de tijd en worden gecoacht door een ervaren EMS-gastdocent.  Ook hier vragen we de opdrachtgever om voor het studententeam tussentijds contactmomenten te voorzien en aanwezig te zijn bij de eindpresentatie van de resultaten door de studenten. 

Marketing Business Game

Om de studenten een idee te geven van hoe het er in het echte bedrijfsleven aan toe gaat, wordt er een business game gespeeld. Hier krijgen de studenten een eigen bedrijf, product en kapitaal dat ze naar goeddunken gebruiken. Je beslist over typische marketingfactoren zoals prijs, distributie en promotie, maar ook over hoe de budgetten over de verschillende bedrijfsafdelingen verdeeld worden. Op die manier krijgen de studenten echt voeling met de beslissingen die in de bedrijfswereld ook moeten genomen worden.

 

B2B Marketing plan

Kleine teams studenten krijgen de taak een plan uit te werken of een onderzoek te voeren voor een concreet business to business (B2B) product, divisie of bedrijf. De projecten starten met een formele briefing, in overleg met de (marketing)managers van de bedrijven die hun project voorstellen. Om tot dit plan te komen moeten de studenten alle specifieke B2B marketing technieken en inzichten gebruiken die in de theorie- en praktijklessen B2B aan bod gekomen zijn.
De teams krijgen hiervoor enkele maanden de tijd. Tussentijds zijn er coachingsessies voorzien met de coach/gastdocent voor eventuele bijkomende informatie en overleg over hun aanpak. De resultaten worden tenslotte gepresenteerd aan de gastdocent B2B en de bedrijfsleiders. In de presentatie worden de bevindingen besproken en verder vertaald in concrete acties.
 

Marketing in een digitale wereld - business case

Voor de “business case”/praktijkopdracht (met mondeling examen in teamverband) “Marketing in een digitale wereld” met Bert Van Wassenhove (een groepscase i.v.m. digitale strategie) moeten de studenten zelf op zoek naar een bedrijf of organisatie en een product naar keuze. De studenten presenteren een strategisch marketing plan, met de nadruk op digitaal. Dat moet minstens volgende elementen bevatten: Why, how, what van het bedrijf, de  doelgroep. Een customer journey op hoog niveau waarbij in elk van de fases één kanaal uitgelicht wordt en in meer detail besproken wordt. De boodschap die gebracht wordt in elke fase in één zin. Aanbevelingen over hoe dit bedrijf één van volgende onderwerpen zou moeten aanpakken: Artificiële Intelligentie, Content Marketing, Agile Marketing Team of Klantentrouw en Customer Succes.