fbpx Bedrijfsprojecten | EHSAL Management School

Bedrijfsprojecten

Een eerste relevante praktijkervaring verwerf je, naast het werkplekleren, tijdens de verschillende realistische bedrijfsprojecten die doorheen de opleiding worden georganiseerd. In heterogene groepen werk je nauw samen met verschillende ondernemingen en zet je zo je eerste stappen in het echte bedrijfsleven. Professionals uit de praktijk staan je doorheen de projecten bij met hun kennis en ervaring en geven je tijdens de verschillende coachingsessies nuttige feedback en verruimende inzichten. Op het einde van elk project breng je in teamverband verslag uit aan het opdrachtgevende bedrijf en formuleer je aanbevelingen die voor de onderneming van belang kunnen zijn in de toekomst. Je inspanningen en de bekomen resultaten worden vervolgens geïmplementeerd in het betreffende bedrijf.

Learning & development
Van docente Veronika Wuyts, certified coach en trainer bij Talents@Work krijgen de studenten de opdracht één reële vormingsbehoefte in een bedrijf te analyseren volgens het Acht-Veldenmodel van Kessels.
Aan de analyse worden voorstellen van oplossingen en adviezen gekoppeld. Het gaat steeds om één collectieve, reële en nog uit te voeren vormingsbehoefte van een normale complexiteit.
De studenten onderzoeken de huidige situatie en stellen een verbetervoorstel op. De studenten worden gedurende het hele traject gecoached door Veronika Wuyts.
Overzicht van bedrijven die reeds meewerkten; PepsiCo, Provant, Cofely, Familiezorg Oost-Vlaanderen, MPC Sint-Franciscus, Kanselarij van de Eerste Minister. In voorgaande jaren deden de volgende gastbedrijven en -organisaties hun voordeel met deze samenwerking: KBC, Armonea, Senior Assist, VLS, Colruyt, Stad Ronse, USG, AZ ALMA Siemens, Umicore, Chartis, Groep P&V (Vivium), Corelio Printing, IGO.Hof Van Beroep Antwerpen, Deloitte, De Post, Kind & Gezin, KPMG, NMBS, Pfizer, Randstad, Rekenhof, Start People, UZ Gent,…

Aan de slag met HR processen
Studenten prospecteren zelf een bedrijf en gaan in samenspraak met de klant na waar er nood is om één bepaald HR proces uit te weken. De verschillende mogelijke HR processen zijn: Staffing – Comp & Ben – Performance – Development – Payroll.
We streven ernaar dat de studenten ‘real life’ het project beleven. De voortgang van het project wordt bijgehouden in een projectstatusrapport. De studenten werken met een (fictief) consultingbudget. Het uitwerken van dit project  gebeurt onder deskundige begeleiding van gastdocent Bruno Vanneste.
Na grondige analyse waarin de studenten de geziene leerstof toepassen, werken ze voor de klant een praktisch toepasbaar projectplan uit en presenteren dit voor een jury.
Volgende bedrijven werkten de voorbije jaren mee: Brouwerij Westmalle, Weiss Technik, Dumaplast, The European Van Company, Technopolis, The House of Marketing, De Sleutel Gent, Synergics, Max Mobiel Gent, Memisa Dilbeek, …