fbpx Bedrijfsproject | EHSAL Management School

Bedrijfsproject

Een eerste relevante praktijkervaring verwerf je, naast het werkplekleren, tijdens een realistisch bedrijfsproject dat doorheen de opleiding wordt georganiseerd. In heterogene groepen werk je nauw samen met een onderneming en zet je zo je eerste stappen in het echte bedrijfsleven. Professionals uit de praktijk staan je doorheen het project bij met hun kennis en ervaring en geven je tijdens de verschillende coachingsessies nuttige feedback en verruimende inzichten. Op het einde van het project breng je in teamverband verslag uit aan het opdrachtgevende bedrijf en formuleer je aanbevelingen die voor de onderneming van belang kunnen zijn in de toekomst. Je inspanningen en de bekomen resultaten worden vervolgens geïmplementeerd in het betreffende bedrijf.

Aan de slag met HR processen
Studenten prospecteren zelf een bedrijf en gaan in samenspraak met de klant na waar er nood is om één bepaald HR proces uit te weken. De verschillende mogelijke HR processen zijn: Staffing – Comp & Ben – Performance – Development – Payroll.
We streven ernaar dat de studenten ‘real life’ het project beleven. De voortgang van het project wordt bijgehouden in een projectstatusrapport. De studenten werken met een (fictief) consultingbudget. Het uitwerken van dit project  gebeurt onder deskundige begeleiding van gastdocent Bruno Vanneste.
Na grondige analyse waarin de studenten de geziene leerstof toepassen, werken ze voor de klant een praktisch toepasbaar projectplan uit en presenteren dit voor een jury.
Volgende bedrijven werkten de voorbije jaren mee: Brouwerij Westmalle, Weiss Technik, Dumaplast, The European Van Company, Technopolis, The House of Marketing, De Sleutel Gent, Synergics, Max Mobiel Gent, Memisa Dilbeek, …