fbpx Analytical Intelligence | EHSAL Management School

Analytical Intelligence

Deze opleiding wordt uitzonderlijk niet aangeboden in het academiejaar 2023-2024.

Binnen Data-driven decision making  bekleedt analytical intelligence een bijzondere rol. Via een batterij van interessante statistische en beschrijvende methodes schept zij inzicht in de veelheid van informatie en zet ze data daadwerkelijk om in inzichten en kennis. Daar waar business intelligence tools achterwaarts kijken biedt analytical intelligence de mogelijkheid om de toekomst te voorspellen en de verwachte evolutie te kwantificeren. 

We schetsen de diverse technieken om klaarheid te scheppen in een massa aan data en om ze zinvolle, strakke conclusies uit te trekken. Deze technieken zijn een absolute must binnen duurzame beleidsondersteuning. Het proces dat daarbij gevolgd wordt, toont de nodige stappen: van het modelleren of het verwerven van inzichten naar de operationalisering ervan.  We bespreken dit proces en ook een aantal statistische en machine learning methoden aan de hand van concrete toepassingen.

Het richt zich tot managers en business consultants die samen met de informaticaspecialisten instaan voor het (mee)organiseren, beheren, beheersen, vernieuwen, uitvoeren en bewaken van beleidsinformatiesystemen zoals Financial en Business Controllers, Management Accountants, Marktonderzoekers en Beleidsmedewerkers en maakt deel uit van het executive programma Data driven decision making.

Programma

Het programma omvat 4 sessies (deels on campus deels online) van 3,5 uur. De sessies vinden plaats op maandagavond van 18u tot 21u30 in Odisee/KU Leuven campus Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel en starten op 4 maart 2024.

  • Analytical needs & research agenda
  • Analytical cycle & analytical architecture
  • Analytical methods
  • Analytical intelligence applied