Print VerstuurDeel

Bedrijfsprojecten postgraduaat Digitale marketing en communicatie

Een eerste relevante praktijkervaring verwerf je tijdens de verschillende realistische bedrijfsprojecten die doorheen de opleiding worden georganiseerd. In heterogene groepen werk je nauw samen met verschillende ondernemingen en zet je zo je eerste stappen in het echte bedrijfsleven. Professionals uit de praktijk staan je doorheen de projecten bij met hun kennis en ervaring en geven je tijdens de verschillende coachingsessies nuttige feedback en verruimende inzichten. Op het einde van elk project breng je in teamverband verslag uit aan het opdrachtgevende bedrijf en formuleer je aanbevelingen die voor de onderneming van belang kunnen zijn in de toekomst. Je inspanningen en de bekomen resultaten worden vervolgens geïmplementeerd in het betreffende bedrijf.Online/offline marketingplan

Digitale media zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse leven van de consument. Communicatie tussen individuen explodeert: Facebook, Twitter, Snapchat, .... Allemaal opportuniteiten voor een merk om in contact te treden met zijn doelgroep. Alleen zijn al deze media permission based: de consument bepaalt of een merk hem iets mag vertellen. In dit project zoeken de studenten naar manieren om de consument tot interactie te verleiden. En naar manieren om de digitale media in alle offline media te integreren. En zo bouwen ze een sterk online/offline marketingplan.

Social media audit & strategy

Sociale media is ondertussen ingeburgerd als begrip binnen de digitale marketing en communicatie, zeker wat betreft communicatie-en promotiecampagnes. Het aanwenden van sociale media als geïntegreerd deel van een langetermijnstrategie is een volgende stap in dat proces. Als toekomstig professioneel marketeer werk je een socialemediastrategie uit met een concreet stappenplan aan de hand van een concreet bedrijf of merk. Je doorloopt een volledige workflow: je analyseert data, werkt een high level strategie uit en zet die om in concrete scenario's met aandacht voor de gewenste return.

E-mailmarketing & marketing automation

In dit project krijgen jullie de opdracht na te denken over een geschikte e-mailmarketing strategie op basis van de marketing doelstellingen van een bestaand bedrijf. Onder begeleiding van een ervaren coach werken jullie vervolgens een volledige (geautomatiseerde) campagne uit, bestaande uit verschillende e-mails, landingspagina's, inschrijvingsformulieren en enquêtes. Kortom, je leert hoe je bouwt aan rendabele klantenrelaties door de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste persoon te brengen. Met deze enorme troef scoor je gegarandeerd tijdens je zoektocht naar je eerste job.

Digital service design

Voor het vak Digital Service Design werk je in groep aan een project dat jullie zelf mogen kiezen of creëren! Jullie worden hierin begeleid en geïnspireerd door twee praktijkmensen met ervaring in digitaal en mobiel, in retail en in marketing, die elk vanuit hun eigen vakgebied en expertise een pragmatische aanpak vooropstellen en service design als ‘reflex’ hebben ontwikkeld.
Na een introductieles in oktober, krijgen jullie drie maanden om een project te zoeken dat je eind april voor een jury van experts zal moeten verdedigen. Vanaf eind januari krijgen jullie regelmatige coachingsessies om jullie te helpen bij alle stappen van de ontwikkeling.
Het thema voor 2017-2018 is LEARNING. Dat kan gaan van onderwijs en opleidingen voor professionals tot persoonlijke ontwikkeling of zelfs ‘learning’ als marketing tool… We zoeken naar digitale, en vooral mobiele, service design oplossingen en begeleiden jullie in het ontwikkelen of verbeteren van een app-concept of mobiele website. Zowel de zoektocht naar iets nieuws, als de verbetering van iets bestaands, komen in aanmerking voor projecten.

Project Website management

De basisconcepten die in de verschillende cursussen van het opleidingsonderdeel Website management aan bod komen, breng je met dit project in de praktijk. Je maakt een blauwdruk voor een nieuwe website met specifieke aandacht voor volgende zaken:

  • doelgroepanalyse en uitwerking van task-based scenarios
  • informatiearchitectuur
  • sitemap
  • wireframes
  • navigatie
  • SEO-aanpak
  • selectie van de meest relevante trefwoorden en woordgroepen
  • gebruik van deze trefwoorden op alle mogelijke niveaus die van belang zijn voor SEO
  • SEO-vriendelijke copywriting

Je presenteert het project in groepjes van 4 tot 5 personen en je vat de belangrijkste conclusies samen in een rapport (Word of PowerPoint). 

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn