Print VerstuurDeel

Inschrijvingsprocedure

Ben je overtuigd van de meerwaarde van een postgraduaat? Dan vind je hieronder meer uitleg over de verschillende fases van de inschrijvingsprocedure.

In een eerste stap wordt er gevraagd een online inschrijvingsformuilier in te vullen zodat je een kandidaat-deelnemer kan worden.  Dit wordt gezien als een inschrijving, die echter nog door de programmaleiding aanvaard moet worden. Op basis van de info op het inschrijvingsformulier en de bijkomende informatie die opgeladen werd (CV, motivatie, diploma’s) zal de programmaleiding jouw aanvraag tot inschrijving beoordelen. Vergeet niet een korte motivering bij je CV te voegen. Hierin vermeld je waarom je dit postgraduaat wenst te volgen. Je kandidatuur wordt dan in overweging genomen door de programmaleiding. In geval van twijfel kan het zijn dat je uitgenodigd wordt om telefonisch of face to face een intake gesprek te hebben met de programmacoördinator.

Eens je aanvraag tot inschrijving aanvaard is, ontvang je per mail een bevestiging van je kandidatuur, alsook een factuur met informatie over de betaling via overschrijving. Het inschrijvingsgeld kan dus niet cash of via een bankkaart betaald worden. Vanaf het verzenden van bovenvermelde e-mail waarbij je aanvraag tot inschrijving aanvaard werd, is je inschrijving definitief en kan deze enkel nog geannuleerd of gewijzigd worden conform de bepalingen van de algemene voorwaarden. 

Als je op het moment van inschrijven nog geen voorlopig attest hoger onderwijs of diploma hebt, kan je dit later per mail aan de betrokken programmacoördinator bezorgen.

Na ontvangst van de betaling van het inschrijvingsgeld sturen we je per mail het attest kinderbijslag op. Een attest inschrijving en attest openbaar vervoer ontvang je bij de bevestiging van je inschrijving.

Wat als je je aanvraag tot inschrijving wenst te annuleren? Het antwoord op deze vraag vind je hier.

Bekijk hier de algemene verkoopsvoorwaarden, dewelke van toepassing zijn vanaf de aanvraag tot inschrijving.

Taaltest

Merk op dat voor anderstaligen de procedure iets uitgebreider is. Zie toelatingsvoorwaarden

Inschrijven?

postgraduaat Digitaal business management

postgraduaat Digitale marketing en communicatie

postgraduaat Humanresourcesmanagement

postgraduaat Marketingmanagement

postgraduaat Sales en business development

postgraduaat Vermogensbeheer

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn