Print VerstuurDeel

Uurrooster
vr 25-10-19
09:00 - 12:45
Besluitvorming rondom het medisch beleid en het statuut van de ziekenhuisarts
Zinneke 1 (Muntpunt vzw) - Docent: Dewallens Filip
13:45 - 15:45
Het medisch dossier, de privacy en het beroepsgeheim
Zinneke 1 (Muntpunt vzw) - Docent: Vijverman An
16:00 - 17:30
Organisatie van de gezondheidszorg in België
Zinneke 1 (Muntpunt vzw) - Docent: Ceuterick Griet
vr 29-11-19
09:00 - 11:30
Samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen
Zinneke 1 (Muntpunt vzw) - Docent: Dewallens Filip
11:45 - 12:45
Associaties, maatschappen en andere samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuisartsen
Zinneke 1 (Muntpunt vzw) - Docent: Van Goethem Raf
13:45 - 17:30
Medische aansprakelijkheid
Zinneke 1 (Muntpunt vzw) - Docent: Vansweevelt Thierry
vr 24-01-20
09:00 - 12:45
Kwaliteitsbeleid: wettelijke systemen, operationele en klinische performantie
- Docent: Crampe Hans
13:45 - 17:30
Kwaliteitsbeleid en accreditatie - Kwaliteitsinstrumenten op dienstniveau
- Docent: Demeere Jean-Luc
vr 14-02-20
09:00 - 12:45
Ziekenhuisbrede strategie
- Docent: Baert Joost
13:45 - 17:30
Medische beleidsplannencyclus
- Docent: Van Meel Tom
vr 13-03-20
09:00 - 12:45
Inleiding: definiëren van basisbegrippen inzake ziekenhuisboekhouding
- Docent: Van Liedekerke Christine
13:45 - 15:45
Analytische boekhouding
- Docent: De Smidt Erik
15:45 - 17:30
De financiële relatie tussen beheerder en artsen
- Docent: De Smidt Erik
vr 24-04-20
09:00 - 10:45
Financieel beleid en rapportering: Balanced Scorecard
- Docent: Demeere Nathalie
11:00 - 12:45
Analyse van de jaarrekening
- Docent: Boes Joseph-Michel
13:45 - 17:30
Opstellen ziekenhuisbegroting - Analyse van de investeringsprojecten - Investeringsfinanciering in het ziekenhuis
- Docent: Boes Joseph-Michel
vr 15-05-20
09:00 - 12:45
Nomenclatuurgebonden financiering - Budget financiële middelen en medisch beleid
- Docent: Politis Constantinus
13:45 - 17:30
Budget financiële middelen en medisch beleid - Lekken in de ziekenhuisfinanciering: budgetparameters versus kostenparameters
- Docent: Politis Constantinus 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn