Print VerstuurDeel

Programma

Inhoud en structuur van het programma

Het programma loopt over 7 dagsessies, gespreid over een academiejaar à rato van ongeveer 1 opleidingsdag per maand. De sessies zijn thematisch gegroepeerd in 3 modules, waarop ook apart kan ingeschreven worden. 

Module 1: JURIDISCHE CONTEXT (2 sessies)

Wetgevend kader
Samenwerkingsverbanden (tussen ziekenhuizen en tussen artsen)
Aansprakelijkheid

Module 2: ALGEMEEN BELEID (2 sessies)

Kwaliteitsbeleid en Accreditatie - Kwaliteitsinstrumenten op dienstniveau 
Strategische planning in het ziekenhuis

Module 3: FINANCIELE INFORMATIE EN BELEID (3 sessies)

Financiële rapportering ontrafelen (balans, resultatenrekening, jaarrekening, kostenregelingen in het ziekenhuis)
Ziekenhuisfinanciering (incl. referentiebedragen)
Financieel management (investeringen, ziekenhuisbegroting ... en hun impact voor de arts)
Balanced scorecard

De sessies vinden plaats op vrijdag van 09u tot 17u30 in Odisee, Stormstraat 2, 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station). Het start op vrijdag 25 oktober 2019

Meer programma-inhoudelijke info zoals: kerndoelen, leerinhoud, onderwijsmethoden, evaluatiemodaliteiten, e.d., is terug te vinden in de ECTS-fiche Algemeen management voor artsen-specialisten.

 

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn