Print VerstuurDeel

Getuigenissen

De opleiding “Algemeen management voor artsen-specialisten” geeft je in 7 dagen een to-the-point opleiding over verschillende domeinen van de actuele gezondheidszorg.  Je krijgt o.a. inzicht in juridische aspecten, de logica of onlogica van de organisatie van de Belgische gezondheidszorg, organisatie en financiering van het ziekenhuis alsook een introductie in boekhouden, management en strategische planning.  De lessen gaan door in een kleine groep en zijn daardoor interactief, de lesgevers zijn stuk voor stuk mensen met uitgebreide praktijkervaring en werken inspirerend.  Er is ruimte voor discussie en om in te gaan op actuele thema's zoals netwerkvorming en laag variabele zorg.  Ook het uitwisselen van ervaringen uit het eigen ziekenhuis met de mede-cursisten is leerrijk.  Echt boeiend en aan te raden voor elke ziekenhuisspecialist!

Annelies Van Erck, Fysische geneeskunde en revalidatie AZ Jan Palfijn / 2018-2019


De opleiding management voor artsen-specialisten is een zeer goed programma, up-to-date, gebracht door experten, onder collega’s, in deze VUCA tijd een must!

Hendrik Plancke, Uroloog Imelda Ziekenhuis / 2017-2018


De opleiding “Algemeen management voor artsen-specialisten” dompelt je gedurende zeven dagen onder in de verschillende facetten van het ziekenhuismanagement die uitermate nuttig zijn voor iedere ziekenhuisarts. De combinatie van veel praktische informatie en inspirerende inzichten in ziekenhuisbeleid zorgen voor een unieke leerervaring waarbij men de taal van het management leert begrijpen en spreken. De cursus stimuleert om kritisch te reflecteren over de ziekenhuisorganisatie in al zijn aspecten met uiteindelijk een beter inzicht in de algemene, juridische en financiële werking. Ik heb genoten van de interactieve discussies rond het snel veranderende ziekenhuislandschap, de strategische aspecten van ziekenhuisbeleid en het toenemend belang van de marktlogica. Deze cursus gaf me een flinke dosis positieve energie om aan de slag te gaan met de aangereikte tools en inzichten. Ik wens de organisatoren en de enthousiaste docenten te bedanken voor de boeiende cursussen en het uitgebreid cursusmateriaal. Een absolute aanrader.

Raf De Vloo, Orthopedist AZ Klina / 2017-2018


De opleiding "Algemeen management voor artsen-specialisten: Deskundig participeren in het ziekenhuisbeleid" kwam goed van pas dit jaar. 
Een jaar dat beheerst werd door de netwerkopdracht voor ziekenhuizen .  Wij worden als arts voldoende voorbereid op het klinisch werk, maar absoluut niet op de rol die we moeten spelen in de organisatie en stroomlijning van het ziekenhuis.  Een rol die we ernstig moeten nemen indien we zelf nog een beetje het ‘format’  van ons beroep in de hand willen houden. Deze opleiding is voor mij een mogelijkheid geweest hierin toch een forse inhaalbeweging te maken.  In zeven lesdagen worden op onderhoudende en interactieve wijze een groot aantal onderwerpen aangesneden die onmiddellijk bruikbaar zijn in de praktijk. Het hele panorama van statuut van de ziekenhuisarts tot financiering van de ziekenhuizen is de revue gepasseerd.
Gezien de snelle evolutie in regelgeving, en al helemaal nu we als ziekenhuisarts in grotere gehelen moeten leren denken verwacht ik dat het volgen van een opleiding als deze alleen maar belangrijker wordt.  Ik kan het dan ook iedere ziekhuisarts aanraden hier wat tijd voor uit te trekken.  Zeker artsen die een mandaat in de medische raad opnemen kunnen hier veel praktisch bruikbare kennis opnemen.”

Steven Marcoen, abdominale heelkunde AZ Glorieux, Ronse / 2016-2017


Deze cursus was voor mij een echte verrijking. De aangeboden topics scheppen een duidelijk beeld over het beleid en de organisatie van onze gezondheidszorg. Zowel juridische, economische en fiscale aspecten worden op een zeer boeiende en interactieve wijze gedoceerd door gemotiveerde en enthousiaste lesgevers. De sfeer tijdens de cursus is ontspannen en aangenaam. Ik raad elke arts- specialist aan deze cursus te volgen. Het biedt de mogelijkheid een sterker strategisch plan zowel op dienstniveau als op algemeen ziekenhuisniveau uit te bouwen. Ik wens alvast de organisatoren, de docenten en de medecursisten te bedanken voor deze leerrijke ervaring.

Maryline Lauwers, Diensthoofd Anesthesie ZNA Jan Palfijn / 2014-2015


In deze complex groeiende wereld, die ook een permanente aanpassing  vergt van de financiële en organisatorische voorwaarden, biedt deze opleiding een interessante aanvulling voor artsen die hoofdzakelijk hun activiteiten "privé" gericht hebben.

In de ban van mijn enthousiasme ben ik tot besef gekomen tijdens de vorderingen van deze cursus dat ik ten opzichte van vroeger het verband met de essentiële facetten van de gestelde problematiek en onderwerpen van de docenten beter dan ooit in mijn drukke privépraktijk kan formaliseren.
 
Het onderkennen van risico’s en een planmatige benadering, het aansturen van collega’s, groepen en processen in een medische praktijk  is dus vitaal met steeds verwijzende restrictieve middelen en beperkte budgetten. 

Uitgebreide documentatie met voorbeelden en diverse literatuur worden ter beschikking gesteld en er is mogelijkheid tot discussie.

De groep is beperkt, geboeid door de onderwerpen met een sterke wisselwerking voor, tijdens en na de sessies. De gesprekken worden gewoon voortgezet zelfs tijdens de middagpauze. Iedereen kan er ergens zijn deeltje in terugvinden. Zo worden onderlinge banden sterker opgesteld en het netwerk van relaties verder uitgebreid.

Deze  management opleiding is een echte aanrader voor artsen die hoofdzakelijk privé georiënteerd zijn en dus beter en gerichter hun eigen praktijk willen aansturen.

Mijn dank gaat naar EHSAL Management School en iedereen die zich daarvoor heeft ingezet om deze sessies succesvol te laten verlopen.

Dr Masy Nadine NKO Privé groepspraktijk te Halle, chirurgisch verbonden aan het St. Elisabeth Ziekenhuis Brussel (Europa Ziekenhuizen) /2014-2015


Deze cursus geeft een mooie globale kijk op alle niet geneeskundige aspecten waarmee een specialist te maken zal krijgen tijdens de carriëre. Een brede waaier aan topics komt aan bod dewelke zeer nuttig zijn voor de startende arts om de algemene, juridische, en financiële werking van het ziekenhuis te begrijpen. Tijdens de opleiding tot arts is er maar een beperkte tot onbestaande focus op veel van deze topics. De cursus geeft dan ook een ideale basis voor interacties in de medische raad, allerlei commissies, alsook met de directie en de vele management structuren in het ziekenhuis. Deze interacties zullen naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst enkel maar belangrijker worden. Het juridische luik geeft dan weer een mooi overzicht van de benodigdheden en de potentiële juridische topics die elk arts kan tegenkomen tijdens zijn carriëre.
De cursus voorziet een goede hoeveelheid aan topics nuttig voor de eigen ontwikkeling, zoals associatiecontracten, strategiebepaling, venootschapsrecht en fiscaliteit. Deze topics zijn zeer nuttig voor een startende arts om onmiddellijk de juiste koers te varen.
In het kort, niet enkel een cursus interessant voor medische diensthoofden en de medische raad, maar zeker en vast ook voor de startende arts met tips and tricks voor de eigen ontwikkelende praktijk.

Tom De Beule, Interventioneel Radioloog AZ Sint-Lucas Gent / 2014-2015


De cursus algemeen management voor artsen-specialisten is een goede introductie tot vele onderwerpen die tijdens de opleiding geneeskunde niet aan bod zijn gekomen en toch zeer relevant zijn voor geneesheren-specialisten. De lesgevers zijn kenners van hun materie en spelen in op de vele vragen vanuit de groep waardoor elke les ook antwoord biedt op dagdagelijkse concrete vragen/problemen waarmee de cursisten geconfronteerd worden. Alle lesgegevens worden zowel digitaal als in print ter beschikking gesteld, wat het mogelijk maakt om hierop terug te vallen of er dieper op in te gaan indien gewenst. Het is tevens een aangename manier om contacten te leggen met collegae uit andere specialismen. Bovendien wordt de blik verruimd niet alleen door de leerstof maar ook door de confrontatie met de praktische bemerkingen en vragen vanuit deze andere specialismen.

Bruno Termote, Radioloog Jessaziekenhuis / 2012-2013


Het op alle gebied multidisciplinair worden van de medische en omkaderende en ondersteunende ziekenhuisactiviteit stelt de artsen voor steeds meer uitdagingen. Er wordt verwacht dat ze hun vertrouwd medisch bastion verlaten en mee beleidsbepalend participeren. Daarom heeft de ziekenhuisarts terzake opleiding nodig. De opleiding “Algemeen management voor geneesheren-specialisten” biedt de deelnemer een gecondenseerd en rijk gestoffeerd overzicht over alle beleidsmatige invalshoeken op de gezondheidszorg. Zowel de juridische, economische, financiële als fiscale aspecten worden op een zeer interactieve wijze toegelicht door sterke docenten aan de kleine “klas”-groep. Hun bloemlezing uit het hun toevertrouwde onderwerp wordt vergezeld van een rijke hoeveelheid ondersteunende literatuur, die het mogelijk maakt zich, naar smaak of noodzaak, in bepaalde aspecten van de leerstof verder te verdiepen.

Herwig Vollon, Chirurg en Urgentie-arts AZSA Veurne / 2012-2013


In De Specialistenkrant verscheen een interview met Jean-Luc Demeere, voorzitter van het VBS en Marc Moens, Algemeen secretaris waarin het belang van een opleiding managementtechnieken voor artsen werd benadrukt.

"Volgens de bazen van het VBS moeten de specialisten zichzelf wapenen door een opleiding gezondheidseconomie en management te volgen. Deze kennis is een absolute must om hun collega's binnen het ziekenhuis en andere beslissingsstructuren te kunnen vertegenwoordigen."

Het volledige artikel vindt u hier.


Algemeen management voor geneesheer-specialisten is zonder meer een essentiële aanvulling op de opleiding geneeskunde.  De behandelde topics zijn nuttig zowel voor de academische arts in loondienst als voor de specialist in vrij beroep met of zonder vennootschap.  Tijdens de lessen wordt enerzijds de complexe ziekenhuisfinanciering, werking van de medische raad, enz.  op een gedegen manier uitgelegd, maar tevens is er aandacht voor vennootschapsstructuren en vb. successie.  Door de kleinere groep cursisten is uitgebreide interactie mogelijk, waardoor directe feedback mogelijk is als het specifieke management-jargon niet duidelijk blijkt, maar ook binnen de groep zelf heerst een goede en solidaire sfeer.  De gemotiveerde lesgevers zorgen voor uitgebreide lesnota’s die dan vaak nog aangevuld worden met interessante literatuur om thuis te lezen of te gebruiken als naslagwerk bij specifieke vragen op de werkvloer.  Kortom kan ik deze cursus alleen maar aanraden aan allen die ook net buiten het puur medische hun vakgebied beter willen doorgronden.

Ricky Rasschaert, neurochirurg, Universitair Ziekenhuis Antwerpen / 2011-2012


De EMS cursus Algemeen Management voor Geneesheer Specialisten schetst de politieke, juridische, economische en fiscale context waarin het ziekenhuis van vandaag opereert. De juiste aanvulling op wat precies niet aan bod komt in de opleiding tot Geneesheer Specialist maar voer voor diegene die actief wil participeren in het bedrijf dat het ziekenhuis geworden is. Het beperkte aantal, gemotiveerde deelnemers en de voelbare band met praktijk van de docenten vormen de ideale voedingsbodem voor interactie en netwerken.

Charles Smets, Neurochirurg, AZ KLINA Brasschaat / 2011-2012Deze cursus bundelt een aantal onderwerpen die tijdens de opleiding tot arts nauwelijks aan bod komen maar voor een efficiënt praktijkbeheer een absolute noodzaak zijn. De sessies worden gegeven door docenten die niet alleen academisch onderlegd zijn, maar ook uit een ruime praktijkervaring kunnen putten. Door het beperkt aantal deelnemers verlopen de sessies bijzonder interactief. Bij elke sessie hoort een uitgebreide bundel met studiemateriaal voor wie zich verder wenst te verdiepen. Deze cursus biedt een uitstekende verhouding tussen geïnvesteerde tijd en verworven inzicht.

Sophia Steyaert, klinisch bioloog, AZ Maria Middelares Gent / 2010-2011


Deze cursus behandelt een hoop topics die ik gemist heb in m'n opleiding tot arts of specialist, en niet enkel puur 'management'. Ook organisatie van de gezondheidszorg in Belgie, ziekenhuiswetgeving, aansprakelijkheid, vennootschapsrecht, successieplanning, ... komen aan bod. De lesgevers geven ook veel nuttige informatie rechtstreeks uit de dagdagelijkse praktijk, en staan bovendien open voor alle vragen en opmerkingen. De sfeer is dusdanig dat er veel directe (en ook vaak grappige) interactie is tussen lesgevers en cursisten; dat maakt deze cursus een verrijking voor ieder die zelf iets wil uitbouwen, of binnen een associatie of een ziekenhuis mee wil 'managen'.

Bert Suys, kindercardioloog GZA Antwerpen, UZ Leuven / 2010-2011


De cursus vult een grote leemte in de theoretische opleiding tot arts. De gegeven topics zijn stuk voor stuk up to date en uitgebreid gedocumenteerd. Voor al wie niet alleen geïnteresseerd is in de puur medische kant van zijn specialisme maar ook meer wil weten over het beleid binnen het ziekenhuis en /of binnen de eigen dienst, is deze cursus een absolute aanrader. De beperkte groep maakt direct contact met de lesgevers mogelijk, waardoor er onmiddellijk antwoord gegeven wordt op alle mogelijke vragen. Deze opleiding vraagt naar nog veel meer!

Inge Deroover, Anesthesie, AZ Alma  Eeklo / 2010-2011Ik schreef mij in voor de EMS-cursus Algemeen Management voor Geneesheer-Specialisten omdat ik verkozen werd als lid van de medische raad.  Ik wou me verdiepen in die 'managementtaal' waar ik nog geen kaas van gegeten had.  De cursus valt me enorm mee.  In een kleine groep van 10 mensen les krijgen van enthousiaste specialisten ter zake, is een heel aangename ervaring.  De lessen zijn heel interactief.  De documentatie die we meekrijgen is zeer uitgebreid en adequaat. Ik kan telkens waardevolle informatie meenemen naar mijn werk in de verschillende raden en commissies in het ziekenhuis.

Dr. Manu Henckes, internist - nefroloog / 2009-2010


Een must voor alle artsen die de koers van een dienst of een ziekenhuis mee bepalen. De cursus is gevarieerd en de enthousiaste lesgevers behandelen heel wat topics, zoal ziekenhuiswetgeving, rechten en plichten van de arts, boekhouding, investeringsbeleid, vennootschap, successieplanning.
Dit wordt gegeven door enthousiaste lesgevers, die dagelijks in deze realiteit staan.  De groep cursisten is klein wat een directe interactie tussen lesgever en cursist mogelijk maakt.  De lessen worden ondersteund door veel en overzichtelijk cursusmateriaal.  Zij die zich willen verdiepen in een topic vinden genoeg verwijzingen om dit vrij grondig te kunnen doen.  Een echte aanrader!!”

Wim De Groote, Anesthesist-urgentist. Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze / 2009-2010


Deze cursus gaat in op een aantal onderwerpen waar tijdens de opleiding geneeskunde geen aandacht aan geschonken wordt, maar die toch zeer nuttig zijn bij het managen van de dagdagelijkse praktijk. De lesgevers zijn zeer didactisch, deels academisch maar tegelijk hebben ze ook voeling met de realiteit en komen daar professioneel dagelijks mee in contact. De groep studenten is klein wat de mogelijkheid geeft vragen te stellen, waar veelal duidelijke en praktische antwoorden op gegeven worden.

Catherine Goossen, Oogchirurg, Staflid Oogkliniek Deurne / 2008-2009


Een aanrader voor al wie zich meer wil verdiepen in het management / beleid van een ziekenhuis, wat leidt tot een beter inzicht in de relatie tussen
artsen en beheer.
De sessies zijn interactief, en er is persoonlijk contact met de docenten. Het cursusmateriaal is uitgebreid en verzorgd.

Maryse Van den Heuvel , Longarts, Sint-Elisabethziekenhuis, Turnhout / 2008-2009


De cursus 'Algemeen Management voor Geneesheren-Specialisten' bood verschillende facetten aan die je helpen om een kritisch professioneel oordeel te vellen over je 'persoonlijke situatie' alsook over 'je positie binnen een ziekenhuisstructuur' (juridische context, algemeen beleid, financiele informatie en beleid, persoonlijke financiële planning en beleid). Als privéradioloog die (uit passie) graag bezig is met organisatie en hiervoor ook al meerdere opleidingen volgde (Ziekenhuisbeleid en -management (KU Leuven 2001-2002 + 2002-2003), Managementvaardigheden voor artsen (4/2005), Universitair Getuigschrift Kwaliteit (2005-2006), aanvaarding opleiding European Health Leadership Programme (INSEAD Fontainebleau (Parijs) - 7/2008) heb ik zeker nieuwe elementen bijgeleerd, zeker betreffende de facetten die gingen over 'persoonlijke situatie'. De cursus zal voor velen een aanzet (kunnen) zijn om stappen te ondernemen om de eigen situatie en deze binnen de eigen ziekenhuisstructuur (trachten) te verbeteren. Ook biedt de cursus de kans om je netwerk te verruimen en te leren van ervaringen van andere collega's.

Dr. Hans Jaspers, Radioloog - Zaakvoerder, Radiologie-JASPERS.be / 2007-2008


Als psychiater werkzaam in twee landen zie ik dagelijks het impact van politieke keuzes en managementmethodes en -stijlen op de werkvloer. In de cursus wordt het ruime kader waarin men gezondheidszorg ontwikkelt, toegelicht. Een internationaal (maar ook interregionaal) perspectief ontbreekt echter.
Economie, boekhouding, RIZIV, ziekenfondsen, recht, samenspel artsen-ziekenhuizen etc. wordt theoretisch maar ook praktisch door professionals met diverse achtergrond en ervaring uit de doeken gedaan. Er is een verzorgd en uitgebreid pakket cursusmateriaal. Hierin vind je terug in welke brede context specialisten aan de slag zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat deze opgedane kennis, naast vakinhoudelijke knowhow, kan bijdragen tot een kwalitatief betere patiëntenzorg. Zo'n cursus algemeen management zou reeds in het opleidingscurriculum tot arts niet misstaan.

Koen Willems, Psychiater RGC Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen / 2007-2008


Ik schreef me voor deze cursus in omdat ik meer en meer de nood voelde om als geneesheerspecialist mijn dagdagelijkse activiteiten meer strategisch te benaderen.
Deze opleiding betekende voor mij de ideale introductie in algemeen management; ze heeft me duidelijke inzichten doen verwerven en de nodige kennis en instrumenten bijgebracht om een meer professioneel management op de eigen afdeling en in relatie met het beheer van het ziekenhuis te kunnen realiseren.

Nicole Dorny,   Diensthoofd Nucleaire Geneeskunde, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst / 2006-2007


Toen ik besefte dat "medicine" en "management" geen naast elkaar liggende, maar eerder elkaar aanvullende disciplines zijn, besloot ik me in te schrijven in een hiervoor geschikte cursus. Van juridische en financiële topics hebben artsen absoluut geen grondige kennis meegekregen. Toch worden we er dagelijks hoe langer hoe meer mee geconfronteerd. Ik kan iedere collega aanraden om naast zijn genees-, heel- en verloskunde ook interesse te tonen voor bedrijfs-, boekhoud- en managementkunde. Dit zal zeker de uitbouw van zijn praktijk bevorderen.
Deze nieuwe cursus "management voor geneesheer-specialisten" is een echt schot in de roos. Net zoals we het willen binnen ons druk tijdschema: beknopt, to the point en toch allesomvattend.

Patricia van den Ende, Dienst Oogheelkunde, A.Z. Heilige Familie, Reet / 2006-2007


                   

In mijn opleiding als geneesheer-specialist werd ik voorbereid op mijn werk als arts gespecialiseerd in een bepaald domein. Tegenwoordig is dit niet meer voldoende. Om een goed evenwicht te vinden tussen productiviteit en kwaliteit en dit ook nog kunnen overbrengen naar managers of verantwoordelijken in andere domeinen moet je de taal van het management begrijpen. Ik wou meer inzicht verwerven in de verschillende wettelijke, juridische en financiële aspecten van ons beroep. Om verbeteringen aan te brengen denk ik dat het noodzakelijk is onze activiteiten in kaart te brengen, te registreren om ze zo te kunnen evalueren en aan te passen indien nodig. Ik weet nu welke werkinstrumenten ik hiervoor kan gebruiken en waar en hoe ik nuttige informatie hierover kan vinden. De sessies waren interactief en verrijkend, de sfeer heel aangenaam. Bedankt hiervoor aan de organisatoren en docenten, alsook aan de collega's medecursisten.

Dr. Muriel Moris, Reumatoloog, Militair Ziekenhuis Neder over Heembeek / 2006-2007


"Tijdens de zeer interactieve lessenreeks  ' Management voor geneesheer-specialisten ' , gegeven door stuk voor stuk gedreven en zeer bekwame docenten, heb ik niet alleen een beter inzicht in de basis van management voor artsen gekregen, maar ook een mooie bagage van referenties en interessante artikels evenals uitgebreid cursusmateriaal, hetgeen allemaal in onze praktijk goed van pas komt.
Daarnaast is er tijdens deze cursus ook een netwerk onder collega's met dezelfde interesse ontstaan gezien de niet te grote groep cursisten ."

Eric Bijnens, Radioloog, Virga Jesseziekenhuis / 2006-2007


De organisatie van de cursus is op en top verzorgd; het niveau van de lesgevers is hoog, er is een zeer goede interactie tussen lesgevers en de artsen die de verschillende lesreeksen volgden; persoonlijk heb ik veel van wat "onderwezen" werd in de cursus reeds in de praktijk kunnen gebruiken; de cursus is geschikt voor artsen die zich wensen te verdiepen in de werking van het ziekenhuis (beheer, administratie, ...) om zodoende bij te dragen tot een betere samenwerking tussen beheer en artsen.

Dr. Marc Coppens, gynaecoloog, ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, campus Middelheim / 2006-2007


De cursus slaagt erin een breed domein in relatief korte tijd toe te lichten. De omkadering is optimaal: gemakkelijk bereikbaar, gelegen vlakbij centraal station, excellent leslokaal, stipte lesgevers, tijdige breaks met hapje en drankje, gezellig samen lunchen en tijdig afsluiten na een dag interactief brainstormen, telkens op een vrijdag, maandelijks, dus goed te verteren. Eén van de sterktes zijn de zeer uitvoerige syllabi (maak alvast plaats in uw bureel voor 1 meter cursussen en allerhande nuttige informatie). De onderwerpen zijn verscheiden, bereiken grotendeels de doelgroep (lesgevers zijn immers niet per se allen werkzaam in de gezondheidszorg), lesgevers werken erg interactief, en zijn bereikbaar. Interessant voor mezelf is ook de laatste module persoonlijke financiële planning. Aversie voor boekhouden wordt nu interesse. Er blijven uiteraard vragen, topics die niet werden uitgediept en het wordt er niet minder ingewikkeld door, maar je weet nu tenminste waar je het kan opzoeken en wie de te contacteren personen zijn. Boeiend, en zijn prijs zeker waard. Een aanrader.

Koen Melis, Diensthoofd Nucleaire Geneeskunde, Sint-Augustinuskliniek Veurne en VZW Gezondheidszorg Oostkust Knokke / 2006-2007


Goed uitgewerkt en gevarieerd programma voor een voor artsen niet zo vertrouwde materie.  Goede theoretische basis met praktische implicaties binnen de eigen dienst en/of op niveau medische raad. Zeer goede lesgevers met aandacht voor interactief contact met de deelnemers.

Didier Baert, Gastro-enteroloog, AZ Maria Middelares Gent/2006-2007


 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn