Print VerstuurDeel

Programma

Inhoud en structuur van het programma

Het postuniversitair programma Bedrijfskunde bestaat uit 23 opleidingssessies van 3,5 uur. U kunt het programma volgen op dinsdagavond van 18u tot 21u30, Technologiecampus Gent, Gebr. De Smetstraat 1, 9000 Gent

Het totaal aantal opleidingsuren bedraagt 80,5 uur. Dat aantal is als volgt ingedeeld:

Inleidende sessie (3,5 uur) Strategisch management

Module 1 (21 uur) Financiële informatie en financieel beleid
Boekhouden en de jaarrekening - Analyse van de jaarrekening - Financieel beleid

Module 2 (14 uur) Strategisch marketingmanagement
Strategisch marketingmanagement 

Module 3 (14 uur) Juridische aspecten
Vennootschapsrecht - Ondernemingsfiscaliteit

Module 4 (14 uur) Management Accounting
Kostprijscalculatie - Investeringscalculatie

Module 5 (10,5 uur) Humanresourcesmanagement

Slotsessie (3,5 uur) Leiderschap

Meer programma-inhoudelijke info zoals: kerndoelen, leerinhoud, onderwijsmethoden, evaluatiemodaliteiten, e.d., is terug te vinden in de ECTS-fiche Bedrijfskunde.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn