Print VerstuurDeel

Programma


Het boekhoudsysteem wordt stap voor stap opgebouwd, startend vanaf nul, uitgaande van voorbeelden en oefeningen, geïllustreerd met cases en verwijzend naar de relevante wetgeving.

Na 8 avonden van actief meewerken en meedenken, bekomt U een beklijvende boekhoudkennis die U dadelijk kunt toepassen in uw dagdagelijkse praktijk.

Sessie 1:
De basisprincipes van dubbel boekhouden: balans, balansrekeningen, resultatenrekeningen, minimum algemeen rekeningenstelsel, proef- en saldibalans, boekhoudverplichtingen
Sessie 2:
Courante commerciële en financiële transacties: aan- en verkoopfacturen, creditnota’s, kortingen, bijkomende kosten, terugstuurbare verpakking, diensten en diverse goederen, betalingen, loonboekingen
Sessie 3, 4 en 5:
Studie van de werkingsmiddelen van de onderneming (activa): vaste activa (investeringen, afschrijvingen, …), voorraden en bestellingen in uitvoering, vorderingen, geldbeleggingen en liquide middelen
Sessie 6 en 7:
Studie van de financieringsbronnen van de onderneming (passiva): eigen vermogen, voorzieningen, schulden op lange en op korte termijn
Sessie 8:
Eindejaarsverrichtingen en de jaarrekening: de inventaris, regularisatieboekingen, winstverdeling, opmaak van de jaarrekening.

De deelnemers bekomen als documentatie o.m. het boek “Algemeen boekhouden NU 1”, C. Van Liedekerke – G. Walraevens, De Boeck. Een praktisch naslagwerk dat U nog jaren van dienst zal zijn. Samen met een handleiding met de oplossing van alle voorbeeldoefeningen en cases.

Deze intensieve basiscursus is erkend door het Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn