PrintVerstuurDeel

Aansprakelijkheid en Privacy

Een deel van de informatie op deze website is slechts voorlopig. De informatie op de website kan Odisee dan ook niet juridisch binden.
 
Odisee besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de geleverde inspanningen kan Odisee niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, 100% nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Odisee de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
 
In de website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere sites. Odisee kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze sites.

Als u onjuistheden vaststelt of er lijkt iets niet te kloppen dan kunt u ons dat meedelen via een e-mail naar info@odisee.be.
 
De beheerder

Het beheer van de website is in handen van de webmaster:
 
Dienst Informatica Odisee
Warmoesberg 26
1000 Brussel
02-608 49 84
info@odisee.be
 
Copyright
 
Teksten van de Odisee-website mogen niet worden overgenomen in de geschreven of gesproken pers of in om het even welk ander medium tenzij men hiervoor toestemming heeft verkregen van de webmaster. Citaten overnemen is wel toegelaten, mits bronvermelding.
 
Persoonlijke gegevens
 
Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt, worden nooit doorgegeven aan derden. De wet op de privacy bepaalt dat je inzage hebt in jouw persoonlijke gegevens die in ons bestand zouden aanwezig zijn. Je hebt hierbij het recht op inzage en verbetering van de gegevens.

Mail
 
De hogeschool Odisee vestigt de aandacht van de ontvanger erop dat deze e-mail en zijn eventuele bijlages, vertrouwelijke of juridisch beschermde informatie kunnen bevatten. Ook informatie die niet uitdrukkelijk als zodanig bestempeld wordt, mag niet zomaar verspreid of openbaar gemaakt worden.

Als de ontvanger merkt dat de e-mail niet voor hem/haar bedoeld is, wordt verwacht dat hij/zij de verzender hiervan op de hoogte brengt en vervolgens de e-mail wist. Indien de inhoud van de e-mail en zijn eventuele bijlages al werden opgeslagen, wordt gevraagd deze bestanden te wissen.

De absolute veiligheid van het e-mailverkeer, en de zekerheid van overdracht van de integrale inhoud en van de tijdige ontvangst, kunnen niet gegarandeerd worden. De hogeschool Odisee en de verzender kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Indien de ontvanger vragen heeft over de hierboven vermelde informatie, kan hij/zij zich richten tot de Commissie ICT-deontologie van de hogeschool via ICTdeontologie@odisee.be."

.

 
Volg ons op Instagram Volg ons op Facebook Volg ons op twitter Bezoek ons op YouTube Bezoek ons bij LinkedIn